Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

Το δημοτικό συμβούλιο Περιστερίου συνεδριάζει την Τρίτη

                                            

Σύμφωνα  με τις  διατάξεις των άρθρων  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ την  3-2-2015  ημέρα: ΤΡΙΤΗ και ώρα: 17:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


 1. Έγκριση Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΟΑΠ) Δυτικής Αθήνας. (Δημάρχου)
 2. Έγκριση  τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2015. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 3. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015. (Οικονομική Επιτροπή)
 4. Έγκριση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων του Δ’ Τριμήνου του Δήμου, έτους 2014.  (Οικονομική Επιτροπή)
 5. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών διαφορών, έτους 2015. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ε. )
6.    Έγκριση συμμετοχής στην πρόταση «Ανάπτυξη εργαλείου απόφασης για τον σχεδιασμό έργων παρέμβασης για ολοκληρωμένες και μακροχρόνια βιώσιμες αστικές γειτονιές - REFURBISH  (A REtrofitting FUtuRe-Based decision tool for Integrated Sustainable neigHbourhoods στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος – Πλαισίου : «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» για την Έρευνα και την Καινοτομία 2015. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
 1. Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2014. (Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)
 2. Επανέγκριση πιστώσεων 40.211,15€ για την εξόφληση οφειλών παρελθόντων ετών. (Αντ/χος κ. Σταυρούλιας Αλ.)
 3. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια «Σάκων καθαριότητας» της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του έτους 2015. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
 4. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια  «υλικών επίστρωσης παιδικών χαρών» της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του έτους 2015. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
11.  Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια α) ανταλλακτικών οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, β) αναλωσίμων υλικών για τη συντήρηση οχημάτων του Δήμου (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
12. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια ελαστικών και αεροθαλάμων για τις ανάγκες των τροχοφόρων του Δήμου. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
13. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια α) ανταλλακτικών κάδων μηχανικής αποκομιδής β) χημικού υγρού για το πλυντήριο οχημάτων. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
14. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια μέσων προστασίας  στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
15. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια α) υγρού πλυντηρίου κάδων, β) κάδων μηχανικής αποκομιδής. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
16. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια «Φυτικού Υλικού» της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, έτους 2015. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
17. Λήψη απόφασης για καταστροφή άχρηστων αντικειμένων άνευ αξίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
18. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια  Α) κολωνακίων οδοσήμανσης, Β) χορτάρινων σκουπών και φαρασιών. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
19. Έγκριση διενέργειας δαπάνης αντικατάστασης της πλακέτας τηλεχειρισμού για το υπόγειο γκαράζ του Νέου Δημαρχείου και προμήθεια τηλεχειριστηρίων. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ε. )
 1. Έγκριση πίστωσης 1.698,00€ για συντήρηση  Λογισμικού «Διαχείρισης Παρουσιών Προσωπικού Τime Master» και της σύμβασης  απευθείας ανάθεσης. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 2. Έγκριση πίστωσης 23.050,20€ για συντήρηση Λογισμικού  (Οικονομικό κύκλωμα, Δημοτολόγιο,κ.λ.π) και των συμβάσεων απευθείας ανάθεσης. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 3. Έγκριση πίστωσης 1.328,40€  για συντήρηση του Λογισμικού ODEON και της σύμβασης  απευθείας ανάθεσης. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 4. Έγκριση πίστωσης 4.477,20 €  για συντήρηση  Λογισμικού  (ιστοσελίδα www.peristeri.gr) και της σύμβασης απευθείας ανάθεσης. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 5. Έγκριση πίστωσης 13.341,30€ για συντήρηση Λογισμικού (Μισθοδοσία- Διαχείριση Προσωπικού) και των συμβάσεων απευθείας ανάθεσης. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 6. Έγκριση πίστωσης 929,88€ για συντήρηση Λογισμικού ECM  (Προκοστολόγηση - Εργολήπτης) και της σύμβασης απευθείας ανάθεσης. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 7. Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΒΕΑΚΗ ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΕΩΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΚΑΙ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΠΟ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΒΕΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ» (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
 8. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή Διαμορφώσεων Παιδικών Χαρών στο Δήμο Περιστερίου». (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
28.Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου σε επιχείρηση που έχει τοποθετήσει παράνομη ενδεικτική επιγραφή. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ε. )
29.Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ε. )   


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γενικό Γραμματέα                                             ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δ/ντές, Πρ/νους
Νομική Υπηρεσία
Γρ. Τύπου
Τοπικό τύπο
                                                                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΩΛΟΣ                      

 

 

              
                                           

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου