Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Τι δείχνουν οι τελευταίες μετρήσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο

                                 

Υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει προ εβδομάδας σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, όπως ενημερώνει η Περιφέρεια Αττικής. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν νέες μετρήσεις οι οποίες διαπιστώνουν ότι σε δύο σημεία οι μέγιστες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων που καταγράφηκαν ήταν μεγαλύτερες από τις τιμές ορίων.
Σε σχετική της ανακοίνωση, η Περιφέρεια ενημερώνει πως μετά τις μετρήσεις στις 9,10 και 11 Ιουνίου χθες, 12 του μηνός, επιστημονικό προσωπικό της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής με τη συνδρομή φορητού εξοπλισμού του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, προχώρησε σε αποτύπωση των τιμών συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων προερχόμενων από τα αποκαΐδια της καμένης εγκατάστασης, σε ενδεικτικές θέσεις.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών σε απόσταση 10-500μ αλλά και έως 5χλμ από την δραστηριότητα παρουσιάζονται στις Εικόνες 1 και 2 αντίστοιχα, που αποτελούν επικαιροποίηση της αντίστοιχης εικόνας από τις προηγούμενες ημέρες.


Συγκεκριμένα, από μακροσκοπική παρατήρηση η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, και όποιος καπνισμός υπήρχε προέρχονταν από τα αποκαΐδια της καμένης εγκατάστασης. Η έκλυση των απαερίων καύσης και αντίστοιχες οσμές ήταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με σαφώς πολύ μικρότερο ύψος του νέφους και με μικρότερη διασπορά αυτού, το οποίο εμφανίζονταν κυρίως μετά από έντονες ρυπές του ανέμου.
Πραγματοποιήθηκαν ενδεικτικές μετρήσεις της συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων με διάμετρο μικρότερη των 2,5 μm στην περιοχή περιμετρικά της εγκατάστασης (από περίπου 10μ έως και 5000μ.). Οι συγκεντρώσεις στα περισσότερα σημεία που πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και κυρίως στις αστικές περιοχές του Δήμου Ασπροπύργου περιμετρικά της δραστηριότητας ήταν κάτω από τις τιμές ορίου που ορίζει ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας (μέση τιμή 25 μg/m3/24h) και η ευρωπαϊκή νομοθεσία (μέση τιμή 25 μg/m3/έτος), όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Αν και η σύγκριση στιγμιαίων τιμών με μέσες ημερήσιες ή ετήσιες τιμές δεν είναι απολύτως δόκιμες επιστημονικώς, εντούτοις αναδεικνύουν μία σε πραγματικές συνθήκες εικόνα των επιπέδων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων προερχόμενα από τα εναπομείναντα καπναέρια που προέρχονταν από τα αποκαΐδια της εγκατάστασης.
Μόνο σε δύο σημεία που βρίσκονταν στα όρια της δραστηριότητας και έως 50 μ απόσταση από αυτήν προς την κατεύθυνση του ανέμου (μεταξύ της δραστηριότητας και της Λεωφόρου ΝΑΤΟ) στη Βιομηχανική Ζώνη διαπιστώθηκε εκ νέου ότι οι μέγιστες τιμές συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων που καταγράφηκαν ήταν μεγαλύτερες από τις προαναφερθείσες τιμές ορίων. Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι οι μετρούμενες αυτές συγκεντρώσεις στις αντίστοιχες αποστάσεις κατά τη διεύθυνση του ανέμου, ήταν μικρότερες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες των προηγούμενων ημερών (9-11/6/2015), και πολύ πιο κοντά στα ανωτέρω αναφερθέντα όρια, καταδεικνύοντας την μείωση της έντασης των εκπομπών από τα αποκαΐδια της καμένης εγκατάστασης. Στο παραπάνω συμπέρασμα συνηγορεί και το γεγονός ότι και ο αριθμός των θέσεων που καταγράφηκαν υψηλότερες τιμές από τα προαναφερθέντα όρια ήταν μικρότερος συγκριτικά με τον αντίστοιχο αριθμό θέσεων στις μετρήσεις των προηγούμενων ημερών, και πολύ κοντύτερα στην εγκατάσταση (στα όρια αυτής).
Σε μεγαλύτερες αποστάσεις από την πηγή (παραπάνω από 100μ) οι τιμές αυτές έπεφταν στα φυσιολογικά επίπεδα. Σε φυσιολογικά επίπεδα (μικρότερα από τα προαναφερθέντα όρια) βρέθηκαν και οι τιμές των συγκεντρώσεων στις αστικές περιοχές του Δήμου Ασπροπύργου, όπως παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.
Μετά τις παραπάνω μετρήσεις αλλά και τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς, με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν από τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Τμήμα Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος Π.Ε Κεντρικού, Νοτίου, Βορείου και Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών οι μετρήσεις των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων πλησίον της δραστηριότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου