Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

Περιστέρι: συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο                                                                                            
                                                          
  Σύμφωνα  με τις  διατάξεις των άρθρων  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ την  30-7-2015  ημέρα:Πέμπτη και ώρα: 17:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.     Απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων του Β’ Τριμήνου, έτους 2015. (Οικονομική Επιτροπή)
2.    Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015. (Οικονομική Επιτροπή)
3.    Έκφραση σύμφωνης γνώμης στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Αθλητισμού & Πρόνοιας (ΟΠΑΑΠ)» Δήμου Περιστερίου, για το οικονομικό έτος 2015. (Πρόεδρος κα Κορόγιαννη Πολ.)
4.    Λήψη απόφασης επί αιτήματος δημότη για κυκλοφοριακή ρύθμιση στη 2η Δημοτική Κοινότητα (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)
5.    Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για προμήθεια πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και ελαιολιπαντικών για τα οχήματα & μηχανήματα του Δήμου και πετρελαίου θέρμανσης για τον Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ. ΟΠΑΑΠ, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Περιστερίου. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
6.    Αποδοχή χρηματοδότησης 59.713,30 € από την Περιφέρεια Αττικής για το υποέργο 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ.1 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
7.    Έγκριση της μελέτης του Υποέργου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 1 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» της Πράξης«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 60 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ. 1 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» . (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
8.    Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του Υποέργου 2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 1 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 60 ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.1 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ»  με Πρόχειρο Διαγωνισμό. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
9.    Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια α) βιοδιασπόμενων σάκων ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων, β) κάδων ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων. (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
10. Έγκριση  καταστροφής άχρηστης γραφικής ύλης. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ε.)
11.  Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών κατά δύο (2) μήνες, λόγω της από 28-06-2015 τραπεζικής αργίας. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ε.)
12. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης». (Α/ρχος κ.Θεοδωράκος Αν.)
13. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης». (Α/ρχος κ.Θεοδωράκος Αν.)
14. Έγκριση διενέργειας δαπάνης 7.000€ για την προμήθεια εργαλείων ηλεκτρολόγων (Αντ/χος κ. Ποθητός Κ. )
15. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 304/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την προγραμματική σύμβαση για το έργο «Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Ηφαίστου», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
16. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 305/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  που αφορά την προγραμματική σύμβαση για το έργο «Εγκατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου Χωράφας», σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
17. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ουΠ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ/14».  (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
18. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αυτόματου δικτύου άρδευσης 1ης Παιδικής Χαράς», με απευθείας ανάθεση. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
19. Απόρριψη αιτημάτων εγκατάστασης Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας επί των οδών Τζ. Κέννεντυ & Πελασγίας 159 (cosmote). (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
20.Απόρριψη αιτημάτων  εγκατάστασης Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας  επί των οδών Αγιάσου & Θηβών 177  (cosmote). (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
21. Λήψη απόφασης για την μετονομασία του κινηματοθεάτρου Έφη (Πρ. του Ν.Π κ. Καλλιάφας Α.)
22.Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη, άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ε.)
23.Έγκριση πίστωσης για επιστροφή ποσών, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ευαγ.)
24.Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ευαγ.)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γενικό Γραμματέα                                             ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δ/ντές, Πρ/νους
Νομική Υπηρεσία
Γρ. Τύπου
Τοπικό τύπο
                                                                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΩΛΟΣ                      

 

 

              
                                           

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου