Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2015

Περιστέρι: δημοτικό συμβούλιο την Πέμπτη                                                                  
 Σύμφωνα  με τις  διατάξεις των άρθρων  65 – 69 του Ν. 3852/ 2010  έχω  την  τιμή να σας καλέσω σε συνεδρίαση του Δ.Σ την  3-9-2015  ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 17:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας επί της οδού Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:


1.     Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2015. (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
2.  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015. (Οικονομική Επιτροπή)
3.  Αποδοχή χρηματοδότησης 2.400.000,00€ από την Περιφέρεια Αττικής για το έργο «Ανάπλαση της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου του Δήμου Περιστερίου» (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
4.    Αποδοχή χρηματοδότησης 450.000,00€ από την Περιφέρεια Αττικής για το έργο «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Περιστερίου για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους» (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
5.    Αποδοχή χρηματοδότησης 30.000,00€ από την Περιφέρεια Αττικής για την μελέτη με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης για την επισκευή του Κλειστού Γυμναστηρίου “Ανδρέας Παπανδρέου”»(Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
6.    Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων (Αδρανή υλικά). (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
7.    Λήψη απόφασης για την υλοποίηση προγράμματος εναλλακτικής διαχείριση αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). (Αντ/χος κα Τσιώτα Μ.)
8.    Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΒΕΑΚΗ ΑΠΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ΕΩΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΚΑΙ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΠΟ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΒΕΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ» (Αντ/χος κ. Λύκος Π.)
9.    Έγκριση διενέργειας δαπάνης για «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ευαγ.)
10. Λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους. (Αντ/ρχος κ. Τάτσης Ευαγ.)


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γενικό Γραμματέα                                             ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δ/ντές, Πρ/νους
Νομική Υπηρεσία
Γρ. Τύπου
Τοπικό τύπο
                                                                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΛΩΛΟΣ                      

 

 

              
                                           

 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου