Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

24 δουλειές με καλές απολαβές για εκείνους που δεν αντέχουν το στρες

Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει δουλειά χωρίς στρες που να πληρώνει καλά;
Για σκεφτείτε καλύτερα.
Η ειδική πληροφοριών καριέρας Laurence Shatkin, Ph.D., σύγκρινε τους μέσους μισθούς και τα επίπεδα στρες σε 767 δουλειές σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εργασίας για να βρει τον τέλειο συνδυασμό υψηλών αποδοχών και χαμηλού επιπέδου στρες κι αποδείχθηκε πως είναι αρκετές.
Η “ανοχή στο στρες” για κάθε δουλειά μετράται σε μια κλίμακα από το μηδέν μέχρι το 100, και ο μικρότερος αριθμός υποδεικνύει χαμηλά επίπεδα στρες. Λαμβάνει υπόψη του το πόσο συχνά οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δέχονται κριτική και να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα στρεσογόνες καταστάσεις στη δουλειά τους. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από το Αμερικανικό Γραφείο Στατιστικής Εργασιακών Δεδομένων και το Δίκτυο Πληροφοριών Εργασίας των ΗΠΑ.
Σας παρουσιάζουμε 24 δουλειές που πληρώνουν πάνω από 70.000 δολ. ΗΠΑ το χρόνο (στις ΗΠΑ) κατά μέσο όρο και έχουν ποσοστό στρες μικρότερο από 70, ξεκινώντας με το χαμηλότερο επίπεδο στρες.
Η ανοχή στο στρες μετράται από το Γραφείο Στατιστικής Εργασιακών Δεδομένων και το Δίκτυο Πληροφοριών Εργασίας των ΗΠΑ και τα χαμηλότερα ποσοστά σημαίνουν λιγότερο στρες στη δουλειά.
 1. Επιστήμη και τεχνολογία υλικών
Ανοχή στο στρες: 53,0
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 94.350 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Ερευνούν και μελετούν ουσίες σε ατομικό και μοριακό επίπεδο και τους τρόπους με τους οποίου αντιδρούν οι ουσίες μεταξύ τους και χρησιμοποιούν τη γνώση για να αναπτύξουν νέα και βελτιωμένα προϊόντα.
 1. Μαθηματικοί
Ανοχή στο στρες: 57,2
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 104.350 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Διεξάγουν έρευνα στα βασικά μαθηματικά ή στην εφαρμογή των μαθηματικών τεχνικών στην επιστήμη, στη διαχείριση και σε άλλους τομείς. Επιλύουν προβλήματα σε διάφορους τομείς με μαθηματικές μεθόδους.
 1. Γεωγράφοι
Ανοχή στο στρες: 58,0
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 75.610 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Μελετούν τη φύση και τη χρήση τμημάτων της επιφάνειας της Γης, διεξάγουν έρευνα στα φυσικούς τομείς μιας περιοχής και μελετούν την επίδραση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε μια δεδομένη περιοχή.
 1. Οικονομολόγοι
Ανοχή στο στρες: 58,7
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 105.290 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Οι οικονομολόγοι μελετούν την παραγωγή και τη διανομή των διαθεσίμων, των αγαθών και των υπηρεσιών.
 1. Στατιστικολόγος
Ανοχή στο στρες: 59,0
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 84.010 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους για να συγκεντρώσουν και να αναλύσουν δεδομένα και να συμβάλλουν σε πραγματικά προβλήματα στις επιχειρήσεις, στη μηχανική, τις επιστήμες και σε άλλους τομείς.
 1. Γεωργικοί Μηχανικοί
Ανοχή στο στρες: 60,8
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 75.440 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Εφαρμόζουν τη γνώση της τεχνολογίας μηχανικής και της βιολογικής επιστήμης σε αγροτικά θέματα που αφορούν στην ισχύ και στα μηχανήματα, στις δομές, στη διατήρηση του εδάφους και του νερού, στη συντήρηση και στην επεξεργασία των αγροτικών προϊόντων.
 1. Πολιτικοί Επιστήμονες
Ανοχή στο στρες: 60,8
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 104.000 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Μελετούν την δημιουργία, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των πολιτικών συστημάτων.
 1. Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών
Ανοχή στο στρες: 61,0
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 91.150 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Αξιολογούν και αναπτύσουν υλικά, μηχανές και διαδικασίες για να κατασκευάζουν υλικά που θα χρησιμοποιηθούν σε προϊόντα που πληρούν εξειδικευμένο σχεδιασμό και προϋποθέσεις απόδοσης.
 1. Μηχανικοί Βιοιατρικής Τεχνολογίας
Ανοχή στο στρες: 61,3
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 91.760 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Αναλύουν και σχεδιάζουν λύσεις για προβλήματα βιολογίας και ιατρκής με σκοπό την βελτίωση και την αποτελεσματικότητα της φροντίδας των ασθενών.
 1. Φυσικοί
Ανοχή στο στρες: 61,3
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 117.300 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Διενεργούν έρευνα των φυσικών φαινομένων, αναπτύσουν θεωρίες βάσει της παρατήρησης και των πειραμάτων και επινοούν μεθόδους εφαρμογής των φυσικών νόμων και των θεωριών.
 1. Καθηγητές Οικονομικών
Ανοχή στο στρες: 61,8
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 102.120 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Διδάσκουν οικονομικά. Περιλαμβάνονται οι δάσκαλοι που εμπλέκονται στην εκπαίδευση και εκείνοι που συνδυάζουν την διδασκαλία και την έρευνα.
 1. Αστρονόμοι
Ανοχή στο στρες: 62,0
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 107.140 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Παρατηρούν, ερευνούν και αναλύουν αστρονομικά φαινόμενα για να ενισχύσουν την ήδη υπάρχουσα γνώση ή για να εφαρμόσουν τέτοιου είδους πληροφορίες σε πρακτικά ζητήματα.
 1. Γεωεπιστήμονες (εκτός από υδρολόγους και γεωγράφους)
Ανοχή στο στρες: 62,5
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 105.390 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Μελετούν τη σύνθεση, τη δομή και άλλα χαρακτηριστικά του εδάφους της Γης.
 1. Καθηγητές Δικαίου
Ανοχή στο στρες: 62,7
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 126,270 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Διδάσκουν Δίκαιο.
 1. Αναλυτές Επιχειρησιακής Έρευνας
Ανοχή στο στρες: 63,0
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 82.940 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Χρησιμοποιούν ανώτερες μαθηματικές και αναλυτικές μεθόδους για να βοηθήσουν τους οργανισμούς να ερευνήσουν σύνθετα θέματα, και να λύσουν προβλήματα και να επιλέξουν τη βέλτιστη λύση.
 1. Αναλογιστές
Ανοχή στο στρες: 63,7
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 110.090 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Οι αναλογιστές αναλύουν τα οικονομικά κόστη του κινδύνου και της αβεβαιότητας.
 1. Μανατζερ Πληροφοριακών Συστημάτων
Ανοχή στο στρες: 64,2
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 136.280 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Καθορίζουν τους στόχους της τεχνολογίας της πληροφορικής μιας επιχείρησης και είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των κατάλληλων συστημάτων πληροφορικής για να πετύχουν τους εν λόγω στόχους.
 1. Προγραμματιστές Εφαρμογών Λογισμικού
Ανοχή στο στρες: 65,0
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 99.530 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Αναπτύσουν, δημιουργούν και τροποποιούν τις γενικές εφαρμογές λογισμικού ή εξειδικευμένων προγραμμάτων.
 1. Υδρολόγοι
Ανοχή στο στρες: 65,5
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 81.930 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Μελετούν το πώς κινείται το νερό στο φλοιό της Γης. Μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματα που αφορούν στον τομέα της ποιότητας του νερού και της διαθεσιμότητας.
 1. Ορθοδοντικοί
Ανοχή στο στρες: 67,0
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 201.030 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Εξετάζουν, διαγιγνώσκουν και θεραπεύουν τις οδοντιατρικές αποκλίσεις και τις ανωμαλίες της στοματικής κοιλότητας, σχεδιάσουν εξαρτήματα για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.
 1. Μηχανικοί Τεχνολογίας Υλικού
Ανοχή στο στρες: 67,0
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 110.650 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Ερευνούν, αναπτύσουν ή ελέγχουν τους υπολογιστές ή τον εξοπλισμό που σχετίζεται με τους υπολογιστές για εμπορικούς, βιομηχανικιούς, στρατιωτικούς ή επιστημονικούς σκοπούς.
 1. Καλλιτεχνικοί Διευθυντές
Ανοχή στο στρες: 69,0
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 97.850 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές είναι υπεύθυνοι για την οπτική εικόνα και τις εικόνες γενικά σε περιοδικά, εφημερίδες, συσκευασία προϊόντων και τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές.
 1. Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Ανοχή στο στρες: 69,6
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 99.160 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν: Σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και συντηρούν πλοία καθώς και αεροσκάφη, υποβρύχια, τάνκερ και ιστιοφόρα.
 1. Οπτικός-οπτομέτρης
Ανοχή στο στρες: 70,3
Μέσο Ετήσιο Εισόδημα (2014): 113.010 δολ. ΗΠΑ
Τι κάνουν; Εξετάζουν την όραση του ασθενούς και αναζητούν τυχόν προβλήματα ή ασθένειες. Προτείνουν γυαλιά και φακούς επαφής σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου