Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Παρεμβάσεις των Ενεργών Πολιτών Περιστερίου στο δημοτικό συμβούλιο


                                                             

 Καταψήφισαν οι <Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι> τον ισολογισμό χρήσης του 2014, του Δήμου Περιστερίου ως έναν ισολογισμό που δεν περιείχε έργα ουσιαστικά που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά έργα βιτρίνας. Η συζήτηση έγινε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και οι Σύμβουλοί μας ήταν παρόντες με καίριες ερωτήσεις και εύστοχες παρατηρήσεις.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΗ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ <ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ> ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   ΤΗΣ 29/10/2015 ΜΕ ΘΕΜΑ <ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2014>.
Είναι της μόδας να μιλάμε για πλεόνασμα σε προϋπολογισμούς, ειπώθηκε και σήμερα στη αίθουσα από τον κ. Σταυρούλια, ωστόσο  θα προτιμούσα να υπήρχαν δαπάνες για αντιπλημμυρικά έργα, δαπάνες για τις γειτονιές που πλήττονται από διαφορά προβλήματα και ας μην υπήρχε καθόλου πλεόνασμα. Ας ήτανε αυτά τα περισσεύματα στην νοικοκυροσύνη του δήμου, για να σώσουν κάποιες καταστάσεις. Ακούσατε ότι την ερχόμενη εβδομάδα όπως όλη η Ευρώπη, έτσι και η Ελλάδα  θα πνιγεί από  θεομηνίες και τρομάζουμε σκεπτόμενοι τα τεράστια προβλήματα που από πέρυσι έχουν εντοπιστεί. Είχαμε προειδοποιήσει ως παράταξη στην πρώτη κιόλας συνεδρίαση της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου και βγήκαμε δυστυχώς κακοί προφήτες. Στην τελευταία πλημμύρα είδαμε τις καταστροφές στην Φιλιππιάδος στην Τσαλαβούτα στην Νέα Ζωή και γενικότερα στο Περιστέρι. Καταλαβαίνουμε  τι μπορεί να συμβεί με αυτή την αδράνεια τόσων ετών. Τι μέτρα λοιπόν  έχουμε λάβει;
Επίσης, με αφορμή τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου, αισθάνθηκα πως το Περιστέρι, ο μεγαλύτερος Δήμος της Δυτικής Αθήνας είναι ο μόνος που το Δημοτικό Συμβούλιο δεν συνεδριάζει στο Δημαρχιακό μέγαρο, ώστε οι πολίτες να έχουν εύκολη πρόσβαση αλλά και λόγο με τους εκπροσώπους τους για θέματα που αφορούν τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους.  
Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου αγνοεί τέτοιου είδους συμμετοχικές διαδικασίες. Εύλογα γεννιούνται πολλά ερωτήματα! Γιατί επιλέγει αυτή την υποβαθμιστική τακτική; Τι έχει να κρύψει από τους πολίτες;
Αλλά ας έρθουμε στο προκείμενο. Έχουμε να κάνουμε με ένα ισολογισμό που αποδίδει την πραγματική οικονομική εικόνα του Δήμου; Σίγουρα όχι. Και αυτό για διάφορους λόγους. Ενδεικτικά αναφέρω τα εξής:
ΠΑΓΙΑ
Ίσως είμαστε ο μόνος Δήμος που δεν απογράφει τα περιουσιακά του στοιχεία. Αυτό είναι μία διαδικασία ρουτίνας που γίνεται ευκολότερη αν δοθεί κωδικός είδους ή ακόμη καλύτερα να χρησιμοποιηθεί bar code για την ασφαλή σήμανση και παρακολούθηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Η απογραφή πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και πάντως οπωσδήποτε στο τέλος του χρόνου.
Ειδικά για την ακίνητη περιουσία, η διαπίστωση των ορκωτών ελεγκτών ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένος φάκελος για τα ακίνητα δημιουργεί ερωτηματικά. Έχουν πάρει ΚΑΕΚ όλα τα ακίνητα του Δήμου; Υπάρχουν αμφισβητούμενα ακίνητα; Τα σχολεία περιλαμβάνονται στην κυριότητα του Δήμου; Υπάρχουν εκκρεμοδικίες που αφορούν σε δικαιώματα επί ακινήτων του Δήμου; Μια συζήτηση ενημέρωσης του Δ.Σ σχετικά με την ακίνητη περιουσία του Δήμου πιστεύουμε πως είναι επιβεβλημένη.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ      
Η αποτίμηση της συμμετοχής του Δήμου που παρουσιάζεται κάθε χρόνο στο ενεργητικό σε έξι (6) Δημοτικές ή Διαδημοτικές Επιχειρήσεις πρέπει κάποια στιγμή να απεικονίσει την πραγματικότητα. Εκτός από τη ΔΑΤΕΠ που έχει με το Π.Δ 315/99 αποτιμηθεί στην αξία κτήσης και που αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσό, για την οποία θα έπρεπε να υπήρχε ισόποση πρόβλεψη υποτίμησης σύμφωνα με τους ορκωτούς ελεγκτές, υπάρχουν και οι άλλες συμμετοχές για τις οποίες πρέπει να δοθούν διευκρινίσεις. Π.χ για τη συμμετοχή μας στο «οδοιπορικό» ποια είναι η ουσιαστική συμβολή μας; Έχουμε ενημέρωση πως εξελίσσεται; Ποια προβλήματα αντιμετωπίζει; Πως θα μπορούσε ο Δήμος να συμβάλλει στην προσπάθεια αυτή που γίνεται σε αντίξοες συνθήκες λόγω της έκπτωσης του κοινωνικού κράτους τα τελευταία χρόνια;
ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Είναι απορίας άξιο να μην απαντάνε στις επιστολές του ορκωτού ελεγκτή τόσο οι οφειλέτες, όσο και οι προμηθευτές. Για τον ισολογισμό του 2013 στην σχετική Έκθεση του ορκωτού λογιστή αναφερόταν ότι δεν υπήρξε απάντηση από τη νομική Υπηρεσία. Στην εξεταζόμενη χρήση του έτους 2014 φέρεται να μην έχει απαντήσει και η ΔΑΤΕΠ… Ποιος να απαντήσει; Ο εκκαθαριστής; Οι Υπηρεσίες του Δήμου έχουν εικόνα για τους οφειλέτες; Υπάρχουν μεταξύ αυτών επαγγελματοβιοτέχνες ή έμποροι που έβαλαν λουκέτο στα μαγαζιά τους και δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους ή άνεργοι και άποροι; Πιστεύουμε ότι αν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να έχουν ειδική μεταχείριση.
ΔΑΝΕΙΑ ΔΗΜΟΥ
Σε ό,τι αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου, όπως παρουσιάζεται από την Οικονομική Επιτροπή, δηλ. υπόλοιπο ανεξόφλητο κεφάλαιο άνω των 34 εκατομ. ευρώ και δόσεις κεφαλαίου 2. 241.760 ευρώ που θα καταβληθούν στην επόμενη χρήση, δεν παρουσιάζει την πραγματική εικόνα. Γιατί δεν παρουσιάζονται τα τοκοχρεολύσια. Η εξυπηρέτηση των τόκων δεν βαρύνει τους προϋπολογισμούς του Δήμου;
Οι επιμηκύνσεις στην αποπληρωμή των τοκοχρεολυσίων που προέβη η Διοίκηση του Δήμου επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση αφού ο Δήμος και κατά συνέπεια οι Δημότες θα κληθούν να πληρώσουν το «μάρμαρο» τα επόμενα χρόνια και για πολλά ακόμη χρόνια.
Αλλά και στην ουσία του ζητήματος δεν πρέπει κάποτε η Διοίκηση του Δήμου να δώσει στο Δημοτικό Συμβούλιο μια αναλυτική εικόνα για το ποιες ήταν οι συμβατικές υποχρεώσεις των δανειακών συμβάσεων και οι λόγοι για τους οποίους έχουν συναφθεί αυτές; Αλλά πολύ περισσότερο η διοίκηση οφείλει να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και πρωτίστως τους δημότες για το που και με ποια κριτήρια αξιοποιήθηκαν τα ληφθέντα δάνεια.
 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
Για τις δαπάνες προηγούμενων χρήσεων, παρά το ότι και πέρυσι είχαν εντοπισθεί τα προβλήματα και είχαν προταθεί λύσεις, η εικόνα παραμένει ίδια.
Η λογιστικοποίηση των τιμολογίων δεν γίνεται με την εισαγωγή του κάθε τιμολογίου στο Δήμο και πολλά από αυτά δεν εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις ούτε εντός της χρήσης στην οποία έχουν εκδοθεί. Άρα υποχρεώσεις του Δήμου εμφανίζονται σε επόμενη ή επόμενες χρήσεις και ενταλματοποιούνται σε άλλες χρήσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση της πραγματικής εικόνας των οικονομικών καταστάσεων σε κάθε χρήση με οποιεσδήποτε επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό.
  ΔΑΤΕΠ
Δεν υπάρχουν στοιχεία για τις εκκρεμείς δίκες που ενδεχομένως δημιουργούν υποχρεώσεις με επίδραση στην περιουσιακή κατάσταση του Δήμου.
Αλλά, ειδικότερα σε ότι αφορά την εκκαθάριση της ΔΑΤΕΠ θα έπρεπε με τα στοιχεία του ισολογισμού να υπήρχε τουλάχιστον μια ενημέρωση για το που βρέθηκαν οι υποχρεώσεις του Δήμου προς τη ΔΑΤΕΠ την 31-12-2014 και πως εξελίσσεται η όλη κατάσταση μέχρι σήμερα. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ΔΑΤΕΠ προς εργαζόμενους και τρίτους (προμηθευτές κ.λ.π);
Καιρός να αναληφθούν πρωτοβουλίες ώστε να κλείσει αυτή η πληγή, που εκθέτει το Δήμο και την αξιοπιστία του αφού κανένας άλλος εκτός από αυτόν δεν μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα.
Πρέπει να απαντήσει η Διοίκηση του Δήμου και να μας εξηγήσει το φαινόμενο της μη ύπαρξης ενδιαφέροντος από προμηθευτές να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Δήμου! Μήπως εξ αιτίας της όλης εξέλιξης στη ΔΑΤΕΠ  έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στην αξιοπιστία του Δήμου;
Παράλληλα οι Δημότες -έχουν δεν έχουν- πληρώνουν εν μέσω κρίσης τροφεία για βρεφονηπιακούς σταθμούς και για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων.
 ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ
Σύμφωνα με την Έκθεση των ορκωτών ελεγκτών, πάνω από 15 χρόνια δεν έχει γίνει έλεγχος από τις φορολογικές αρχές για τους παρακρατούμενους έμμεσους φόρους καθώς και από ασφαλιστικά Ταμεία για τις υποχρεώσεις από κρατήσεις ασφαλιστικών εισφορών.  Θα έπρεπε ο Δήμος να είχε προκαλέσει αυτούς τους ελέγχους. Γιατί αν έχει γίνει κάποιο λάθος, βαραίνει πολύ περισσότερο το Δήμο αν ανακαλυφθεί με καθυστέρηση.  
Η παράταξή μας «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ» θα καταψηφίσει τον Ισολογισμό για όλους τους ανωτέρω λόγους και θα παλέψει μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο διεκδικώντας μαζί με τους πολίτες αυτά που τους ανήκουν. Όχι με υπερβολές και λαϊκισμούς. Όπως κάνουμε διακριτικά και υπεύθυνα μέχρι σήμερα. Διεκδικώντας τη συμμετοχή της κοινωνίας, τη συμμετοχή όλων των πολιτών για την επίλυση προβλημάτων της γειτονιάς, μέσα αλλά και έξω από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων που πρέπει να ασχοληθούν με τα ουσιαστικά ζητήματα. 
Απαιτείται μια άλλη οικονομική πολιτική κοντά στον πολίτη με το Δήμο συμπαραστάτη, αρωγό και διεκδικητή.   
 Ο δημοτικός σύμβουλος Στέφανος Παπαδόπουλος τόνισε ότι το πιο ουσιαστικό μέρος του ισολογισμού ήταν η έκθεση των ορκωτών λογιστών. Είναι το σημείο από το οποίο μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Σ΄ αυτή λοιπόν αναφέρεται ότι δεν έχει διενεργηθεί φυσική απογραφή και ρωτάμε για πιο λόγο δεν έχει γίνει ακόμα;
Επίσης, ξεφυλλίζοντας την έκθεση πηγαίνω στους οφειλέτες και μου κάνει εντύπωση που διαβάζω ότι υπάρχει οφειλέτης που διαφωνεί με το ποσό της οφειλής του παρόλα αυτά δεν μας έχει απαντήσει πιο είναι το πραγματικό ποσό. Μετά την έκθεση των ορκωτών η οικονομική υπηρεσία μας , προχώρησε στη επαλήθευση και επιβεβαίωση των υπολοίπων σε προμηθευτές που έχουμε στον δήμο και γιατί προμηθευτές όπως ο Καούσης, η ΕΚΟ ΑΒΕΕ και άλλοι δεν έχουν απαντήσει αν συμφωνούν ή όχι με τα υπόλοιπα; Οι υποχρεώσεις έναντι της εφορίας  λέτε ότι έχουνε καλυφθεί κι αυτό είναι σωστό. Παρόλα αυτά όμως οι ορκωτοί αναφέρουν ότι ο δήμος δεν έχει ελεγχθεί για ένα διάστημα μεγαλύτερο της 15ετίας. Γιατί δεν έγινε αυτός ο έλεγχος;
Για άλλη μια φορά ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξής μας Στέφανος Παπαδόπουλος κατηγόρησε τον δήμαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη για αλαζονεία , όταν ο δήμαρχος έκανε παρατηρήσεις στην τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης Φώτη Κουγιουμτζή για το θέμα των πλημμυρών στο Περιστέρι. Ο Στέφανος Παπαδόπουλος του τόνισε ότι το θέμα δεν είναι τωρινό και ότι 13 ολόκληρα χρόνια που είναι δήμαρχος της πόλης δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Η απάντηση του δημάρχου για μια ακόμα φορά ήταν ότι έχουν γίνει τόσες εκλογικές αναμετρήσεις και το αποτέλεσμα είναι να βγαίνει με τόσο μεγάλο  ποσοστό για να πάρει την τελική απάντηση από τον κ. Παπαδόπουλο ότι όταν υπάρχει έλλειψη επιχειρημάτων απαντάει αλαζονικά και να μην παρεξηγείται όταν τον αποκαλούν αλαζόνα.
Στην τοποθέτησή του ο δημοτικός σύμβουλος Νίκος Ζούτσος αναφερόμενος στα έσοδα των δήμων έκανε λόγο για φόρους που πληρώνουν οι πολίτες , όταν τα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα μπαίνουν στην άκρη και εκεί θα έπρεπε να γιγαντωθεί ένα τεράστιο αυτοδιοικητικό κίνημα για να διεκδικήσει τους φόρους αυτούς. Φρόντισε όμως ο κ. Πατούλης να σβήσει γρήγορα το θέμα. Όσον αφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά, δημιουργείται η αίσθηση ενός νοικοκυρεμένου ισολογισμού αλλά αυτό το νοικοκύρεμα δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι η ζωή των κατοίκων της πόλης έχει βελτιωθεί σε σχέση με πέρυσι. Αξίζει να δούμε πόσα χρήματα πήγαν για τα πράσινα δώματα στα σχολεία, για τις ταράτσες πάνω από τα δημοτικά της πόλης, για απίθανες αναπλάσεις. Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να καλέσει τον κ. Ρακιντζή για διάσπαση δημοσίου χρήματος γιατί υπάρχουν μελέτες, υπάρχουν τιμολόγια. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι αν αυτά είναι έργα προτεραιότητας για την πόλη;
Το ζήτημα είναι σοβαρό και δεν είναι αντιπολιτευτικό ούτε είναι θέμα να ξεσπαθώσει κάποιος σήμερα σε εσάς ή στην κ. Δούρου. Θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα διαχείρισης των χρημάτων των Ελλήνων πολιτών στην περιφέρεια Αττικής δεν μπορεί από πέρυσι μέχρι φέτος να μην έχει γίνει ούτε ένα έργο αντιπλημμυρικό και νομίζω σ αυτό κ. Δήμαρχε υπάρχουν πολύ σοβαρές συγκεκριμένες ευθύνες και πολιτικές, τις οποίες όμως κανένας από την τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να τις αποποιηθεί.  Λέτε ότι δεν ασκήθηκε κριτική σε κανέναν δήμαρχο για έργα και ζημιές που γίνανε στους δήμους τους, δηλαδή όταν στο Καματερό μια ολόκληρη πολυκατοικία ήταν χτισμένη μέσα στο ρέμα δεν είχε ευθύνη η εκεί τοπική αυτοδιοίκηση; Όλα τα προηγούμενα χρόνια οι δήμαρχοι και στο Ίλιον και σε άλλες περιοχές δεν έκαναν εκείνα που πρέπει αλλά μείνανε σε έργα πασαλείμματα δεν έχουν ευθύνες; Εσείς είπατε ότι κάνατε ένα έργο στη Π. Καβάλας. Η υπόλοιπη εικόνα του Περιστερίου; Για παράδειγμα πήγα στη πλατεία Δέγλερη και όλη η περιοχή γύρω είχε πλημμυρίσει, γιατί ο εργολάβος που έχει αναλάβει την βιοκλιματική ανάπλαση είχε παρατήσει όλα τα χώματα μέσα στην μέση. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχουν και παραλείψεις και δεν υπάρχει πρόγραμμα. Να πάμε όλοι να διεκδικήσουμε από την Περιφέρεια, από τον υπουργό αλλά πρέπει κι εσείς κ. Δήμαρχε και ως πρόεδρος του ΑΣΔΑ να διεκδικήσετε τα αυτονόητα. Δεν μπορούν να χάνονται 4 άνθρωποι. Τελικά η ζωή δεν έχει αξία;
Εν κατακλείδι νομίζω ότι δεν φτάνει να αποτυπώνουμε και να βγαίνουν ακριβώς τα νούμερα ούτε αν υπάρχει το πλεόνασμα κ. Σταυρούλια, αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχουν και διαδικασίες οι οποίες θα κάνουν τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
Σιγά σιγά οι πολιτικές που εφαρμόζονται στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης θα κάνουν τους δημάρχους να βγάζουν ισολογισμούς οι οποίοι θα είναι καθαροί, αλλά στην ουσία δεν θα έχουν προσθέσει ούτε μια κεραία παραπάνω στην καθημερινότητα των πολιτών. Δυστυχώς αυτή η πόλη πρέπει να διεκδικήσει με έναν άλλο τρόπο αυτό το οποίο της αναλογεί. Μια πόλη που θέλει να λέγεται υπερήφανη δεν μπορεί να μένει μόνο στο ότι μια φορά στα 4 χρόνια ο λαός έδωσε σε εσάς την ψήφο του, πρέπει την ίδια στιγμή να διεκδικεί στην καθημερινότητά της.
ΤΟ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΥΠΟΥ
31-10-15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου