Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2015

Ομιλία του Φ. Κουγιουμζή στο δημοτικό συμβούλιο Περιστερίου για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019                                          
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Περιστερίου και των Ν.Π είναι ο 3ος κατά σειρά μετά το 2007, έτος κατά το οποίο καταρτίσθηκε για πρώτη φορά και είναι υποχρεωτικός από το Νόμο.
Ωστόσο η χρησιμότητα αυτού του «εργαλείου» παύει να υπάρχει αν δεν εκτιμηθούν τα αποτελέσματα των προηγούμενων Σχεδιασμών ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τον επόμενο σχεδιασμό. Εκπληρώθηκε το όραμα που περιείχε ο προηγούμενος σχεδιασμός; Σε ποιό βαθμό; Που υπήρξαν αδυναμίες; Είναι όλα αυτά μετρήσιμα; Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να είναι καλύτερο το νέο σχέδιο και να ανταποκρίνεται με ρεαλιστικό τρόπο στο όραμα της Διοίκησης του Δήμου;
Όλα αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν για να διορθωθούν αδυναμίες και ελλείψεις και να ληφθούν υπόψη στον νέο σχεδιασμό.
Έχουμε μπροστά μας ένα κείμενο 292 σελίδων που καταρτίσθηκε με τη συνεργασία στελεχών του Δήμου μετά τον ορισμό τους από τον Δήμαρχο και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η προσπάθεια που έγινε εκ μέρους των εργαζομένων ήταν φιλότιμη και επίπονη. Όμως, πέρα από αυτό, συνοπτικά αναφέρω κάποιες παρατηρήσεις.
-Δεν έχει την απαιτούμενη επάρκεια. Υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε τομείς πρωτεύοντος ενδιαφέροντος. Π.χ έλλειψη ολοκληρωμένης προσέγγισης των αναγκών για αντιπλημμυρικά έργα και στοιχειώδους σχεδιασμού για την επίτευξη του στόχου της αντιπλημμυρικής προστασίας. Παρόμοια έλλειψη υπάρχει για το φλέγον ζήτημα του Σχεδίου της τοπικής διαχείρισης των απορριμμάτων κ.λ.π.
-Πολλά σημεία δεν έχουν την απαιτούμενη σαφήνεια. Κάτι τέτοιο ευνοεί την αναθεώρηση του Σχεδίου και κατά συνέπεια ενδέχεται να το ακυρώνει σε μεγάλο βαθμό στην πράξη.
-Δεν χρησιμοποιήθηκε επιστημονικό προσωπικό του Δήμου που θα συνέβαλε στην πληρέστερη κατάρτιση του Σχεδίου. Ακόμη και Δ/νσεις του Δήμου όπως η Δ/νση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων που θα μπορούσε ενδεχομένως με προτάσεις να καλύψει τα κενά του Δήμου στον τομέα των οικονομικών απαιτήσεων ανά έτος για την εκπλήρωση των στόχων.
-Δεν λήφθηκαν υπόψη χρήσιμες μελέτες που υπάρχουν στα συρτάρια και δεν αξιοποιούνται. Π.χ μελέτη ΕΚΠΑ που υπάρχει στον ΑΣΔΑ και αναφέρεται σε αντιπλημμυρικές δράσεις ή  μελέτη για την αντισεισμική θωράκιση της πολύπαθης περιοχής της Ανθούπολης.
-Δεν υπάρχουν οι κατ΄ έτος στόχοι. Το πενταετές Σχέδιο έπρεπε να ήταν δομημένο λαμβάνοντας υπόψη το όραμα, τους κατά έτος στόχους και τους τρόπους υλοποίησης των στόχων. Για το βαθμό επίτευξης των στόχων έπρεπε να περιέχει δείκτες αξιολόγησης. Αν δεν υπάρχουν δείκτες δεν υπάρχει και αξιολόγηση.      
-  Στο Περιστέρι λειτουργούν 3 σταθμοί ΜΕΤΡΟ με επιπτώσεις την αυξημένη κυκλοφορία αυτοκινήτων και πεζών, την αύξηση των ρύπων στην πέριξ των Σταθμών περιοχή αλλά και την αύξηση της επικινδυνότητας που διατρέχουν οι πεζοί. Αυτά από μόνα τους είναι στοιχεία που πρέπει να διερευνηθούν, να εκτιμηθεί η πραγματική κατάσταση και να ληφθούν μέτρα, όπως κυκλοφοριακή μελέτη, μελέτη του βαθμού ρύπανσης των περιοχών αυτών, αναγκαιότητα δημιουργίας χώρων στάθμευσης και οπωσδήποτε μέτρα για την προστασία των πεζών (διαβάσεις, φανάρια, κάγκελα προστασίας στα πεζοδρόμια πέριξ των σταθμών κ.α).
-Τέλος, έπρεπε να υπάρχει αξιολόγηση των Τεχνικών Έργων καθώς και πρόβλεψη για την πλήρη παράδοση έργων προς χρήση π.χ κολυμβητήριο Λόφου, Χωράφα κ.λ.π.   

Ύστερα από όσα προαναφέρθηκαν καταψηφίζουμε το Σχέδιο.
Θα θέλαμε όμως να μην είναι αυτή η τελευταία δυνατότητα.
Θα θέλαμε να ελπίζουμε ότι μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαβούλευσης, που πρέπει να είναι ουσιαστικές και να λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις των Δημοτικών Κοινοτήτων και των κατοίκων της κάθε γειτονιάς, να διαμορφωθεί ένα νέο Σχέδιο πιο σαφές και με προσδιορισμένους από τις ανάγκες της κοινωνίας στόχους.

Φ. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ      

       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου