Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Ομιλία του Φώτη Κουγιουμζή για τον προϋπολογισμό 2016                                                               
 Συζητάμε απόψε τον Προϋπολογισμό, δηλ. τον υπολογισμό των εσόδων και των εξόδων που προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθούν το επόμενο έτος, το 2016.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι μία από τις σοβαρότερες συνεδριάσεις του Δ.Σ αν λάβει υπόψη ότι ο προϋπολογισμός  εμπεριέχει το συνολικό σχεδιασμό των λειτουργικών αναγκών αλλά και των έργων που πρόκειται να πραγματοποιηθούν με την αντίστοιχη οικονομική αποτίμησή τους.
Όμως, αν δούμε την μέχρι σήμερα πορεία των ψηφισθέντων προϋπολογισμών διαπιστώνεται ότι πρόκειται μόνο για τη διεκπεραιωτική από πλευράς διοίκησης του Δήμου αντιμετώπιση του θέματος, αφού ότι και να ψηφιστεί απόψε από το Δ.Σ θα αναμορφωθεί δεκάδες φορές. Αποτέλεσμα τελικά στην πορεία του χρόνου να έχουμε έναν άλλο προϋπολογισμό που δεν έχει σχέση με τον αρχικά ψηφισθέντα. Κατά συνέπεια συζητάμε περί όνου σκιάς.
Είναι γεγονός ότι στα χρόνια της πλήρους επικυριαρχίας των νεοφιλελεύθερων πολιτικών σε όλη την Ευρώπη και της μνημονιακής κρίσης η Τ.Α ήταν ο μεγάλος χαμένος. Πάνω από 60% μείωση των ΚΑΠ και σχεδόν εξαφάνιση της ΣΑΤΑ έπληξαν αμείλικτα τους Δήμους.
Η κατάσταση αυτή απαιτεί σύνεση στη διαχείριση των κονδυλίων αλλά ταυτόχρονα οι Δήμοι να διεκδικούν την ανατροπή των πολιτικών που οδήγησαν στη φτωχοποίηση και την εξαθλίωση τα λαϊκά στρώματα.
Οι άνθρωποι που έχουν πληγεί από την κρίση στην Πόλη μας, οι άνεργοι, οι επαγγελματίες που έβαλαν λουκέτα στα μαγαζιά τους θέλουν το Δήμο αλλά και την Πολιτεία αρωγούς στην προσπάθεια να ξαναστήσουν τη ζωή τους.
Το πρωτεύον σήμερα, ο πρώτος άξονας που πρέπει να θέτει ο Δήμος είναι η κατάρτιση ενός σχεδιασμού για την αντιμετώπισή της  ανθρωπιστικής κρίσης. Ο Δήμος πρέπει να εντάξει στα άμεσα και μεσοπρόθεσμα σχέδια του, άρα και στον προϋπολογισμό την ουσιαστική καταγραφή των προβλημάτων της κοινωνίας αλλά ταυτόχρονα να συνεργαστεί με φορείς π.χ επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων καθώς και με Πανεπιστημιακούς φορείς για την κατάρτιση ενός αναπτυξιακού σχεδίου για την Πόλη και παράλληλα με συγκεκριμένες προτάσεις να διεκδικήσει από την Πολιτεία λύσεις. 
Η σημερινή Διοίκηση του Δήμου με το θεσμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου αντιμετωπίζει και ορθά ένα μόνο μικρό μέρος του προβλήματος. Αλλά το ουσιαστικό πρόβλημα παραμένει. Η Πόλη έχει τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί. Βρίσκεται σε προνομιακό σημείο αφού στις παρυφές της υπάρχουν δύο Εθνικές Οδοί που διευκολύνουν την πρόσβαση και την επικοινωνία. Υπάρχει το ΚΥΒΕ που χρησιμοποιείται μόνο για δεξιώσεις και εκδηλώσεις φορέων. Γιατί να μην εντάξει η Διοίκηση του Δήμου ένα σχέδιο σχετικά χαμηλού κόστους προβολής των βιοτεχνών και επαγγελματιών και να διαφημίσει τα προϊόντα τους; Γιατί προτιμά να χρησιμοποιείται το Εκθεσιακό Κέντρο για άλλους σκοπούς και όχι για τη στήριξη των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων της Πόλης; Γιατί τα παραγόμενα στην Πόλη Προϊόντα να μην διαφημίζονται ώστε να προτιμώνται από τους Περιστεριώτες πρωτίστως και κατά δεύτερο λόγο από τους πολίτες των γειτονικών Δήμων; Δεν απαιτείται πιστεύω μεγάλο κονδύλι στον προϋπολογισμό και μπορούν να αναζητηθούν και χορηγίες για κάτι τέτοιο.
Έχουμε αρκετές φορές τονίσει ως παράταξη ότι αντί για έργα μεγάλου κόστους είναι προτιμότερο στον κάθε προϋπολογισμό να εντάσσονται μικρότερα έργα άρα και περισσότερα που αφορούν στις ξεχασμένες γειτονιές. π.χ αντί για τα αποκαλούμενα βιοκλιματικά έργα Χωράφας και 1ης Παιδικής Χαράς, που είναι και αμφιβόλου αποδόσεως σε σχέση με τις δαπάνες εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται για αυτά, θα ήταν προτιμότερο να γίνουν μικρά έργα πράσινου, πεζοδρομήσεων στις γειτονιές καθώς και αναμορφώσεις χώρων μέσα και γύρω σε σχολεία κ.λ.π. που θα είχαν άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των πολιτών.
Παράλληλα η Διοίκηση του Δήμου αντί να κάνει εκδηλώσεις μόνο στο Άλσος ή την Έφη με μικρές οικονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό μπορεί να εντάξει πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες σε κάθε γειτονιά μέσω τον σχολικών μονάδων της περιοχής όπου οι εκπαιδευτικές κοινότητες από κοινού με τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων μπορούν να κάνουν θαύματα δίνοντας ζωντάνια με νέα πνοή στις ξεχασμένες γειτονιές, που όμως υπάρχουν. Η Διοίκηση του Δήμου αγνοεί τέτοιου είδους συμμετοχικές διαδικασίες. Αλλά πολλές φορές ξεχνάει και τους ανθρώπους που έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για μια καλύτερη Πόλη. Άραγε υπάρχουν κονδύλια στον Προϋπολογισμό για να καλυφθούν πλήρως οι υποχρεώσεις της ΔΑΤΕΠ σε εργαζόμενους, προμηθευτές και κατασκευαστές ή θα συνεχιστούν οι ατέρμονες εκκρεμοδικίες;
Μεγάλα έργα που απαιτούν μεγάλα κονδύλια όπως τα αντιπλημμυρικά προϋποθέτουν μελέτες και κατά συνέπεια προϋπολογισμό του κόστους που θα απαιτηθεί για την πραγματοποίησή τους. Είναι αδιανόητο πως τέτοιες μελέτες δεν προχωρούν τη στιγμή που υπάρχει ρητή δέσμευση από την Αντιπεριφέρεια ότι, εφόσον υπάρξουν μελέτες, θα χρηματοδοτηθούν οι κατασκευές των έργων αυτών.
Υπάρχουν πολλά ερωτήματα στα οποία η Διοίκηση του Δήμου πρέπει να απαντήσει. Όχι σε εμάς. Στους ανθρώπους που κατοικούν την Πόλη πρέπει να απαντήσει.
Η απομάκρυνση του επικίνδυνου για την Υγεία των εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής ΣΜΑ από το χώρο του Άλσους σε ποιο προϋπολογισμό θα ενταχθεί; Γιατί ξοδεύτηκαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε ιδιώτες για μελέτες απομάκρυνσής του αφού στην πράξη τίποτα δεν γίνεται στην κατεύθυνση αυτή; Γιατί να βρίσκεται μια εστία μόλυνσης δίπλα ακριβώς από το «στολίδι» όπως αποκαλεί ο κ. Δήμαρχος το Άλσος, στο οποίο όμως παίζουν αμέριμνα καθημερινά εκατοντάδες παιδιά;  Θα γίνει κάποια επιστημονική μελέτη για τις επιπτώσεις του ΣΜΑ στην υγεία και στο περιβάλλον;

Αλλά ας έρθουμε στο προκείμενο. Έχουμε να κάνουμε με ένα προϋπολογισμό που αμέσως μετά την ψήφισή του θα αρχίσει να  αναμορφώνεται κατά τη συνήθη πρακτική της Διοίκησης ώσπου να γίνει αγνώριστος. Ωστόσο ο προϋπολογισμός αυτός διαπνέεται από τη φιλοσοφία της Διοίκησης για έργα βιτρίνας ή καλλωπισμού για να χρησιμοποιήσω μια πιο επιεική έκφραση που όμως δεν προωθούν λύσεις στα πολλά και χρόνια προβλήματα των κατοίκων της Πόλης.
 Ο Δήμος είναι όπως ο ανθρώπινος οργανισμός. Έχει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά αυτά δηλ. που φαίνονται και τα άλλα που δεν φαίνονται που όμως είναι τα πιο σημαντικά. Αυτά που δεν φαίνονται στην Πόλη και είναι σημαντικά είναι το αποχετευτικό δίκτυο, ο αέρας που αναπνέουμε, που πρέπει να γίνει καθαρότερος με την προώθηση ενός τολμηρού σχεδίου αύξησης-γιατί όχι διπλασιασμού-του πράσινου την επόμενη πενταετία με ταυτόχρονο αυστηρό έλεγχο των ρυπογόνων εστιών.κ.λ.π. 
Απαιτείται συλλογική συνείδηση για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μόλυνσης του υπεδάφους από παράλογες χρήσεις ευκολίας. Αναφέρω μόνο ότι αν δεν αντιμετωπισθεί με γενναιότητα το ζήτημα της αποκομιδής των απορριμμάτων με τοπικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων ώστε να μην επεκταθεί για μια ακόμη φορά ο ΧΥΤΑ της Φυλής η μόλυνση του υπεδάφους θα συνεχιστεί με απρόσμενες συνέπειες. Και αν ακόμα σταματήσει τώρα η λειτουργία του ΧΥΤΑ οι αρνητικές επιπτώσεις στο υπέδαφος θα υπάρχουν και θα εξαπλώνονται χωρικά σύμφωνα με ειδικούς για εκατονταετίες.
Ο Προϋπολογισμός του 2016, όπως και ο προηγούμενος δεν  καλύπτει τις ανάγκες των γειτονιών και ασφαλώς δεν είναι συμμετοχικός αφού οι κάτοικοι της Πόλης και τα Διαμερίσματα δεν είχαν καμιά συμμετοχή στη διαμόρφωσή του. Κονδύλια που πέρυσι μπήκαν, έστω εικονικά, ενός ευρώ σε ορισμένους κωδικούς και αφορούν σε έργα της γειτονιάς με την προφανή ελπίδα να ενεργοποιηθούν κάποια στιγμή εξακολουθούν να είναι ίδια.
Ταυτόχρονα δεν έχει ακόμα δοθεί απάντηση από τη Διοίκηση του Δήμου γιατί υπήρξε τόσο μεγάλος δανεισμός του Δήμου, δεκάδων εκατομμυρίων, χωρίς ποτέ να γίνει ενημέρωση του Σώματος που και για ποιους σκοπούς δαπανήθηκαν τα κονδύλια δανεισμού.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι οι Δημότες -έχουν δεν έχουν- πληρώνουν εν μέσω κρίσης τροφεία για βρεφονηπιακούς σταθμούς και για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων ενώ παράλληλα υπέρογκα κονδύλια ξοδεύονται για εκδηλώσεις και για στολισμούς, στις περισσότερες περιπτώσεις αμφιβόλου αξίας και  άνευ ουσίας.
Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και ο πολιτισμός δεν στηρίζεται ενώ δεν υπάρχει ολοκληρωμένη πρόβλεψη για το κόστος λειτουργίας του κολυμβητηρίου του Λόφου αλλά και για την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου της Χρυσούπολης.
Για όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν θα καταψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό. Ανεξάρτητα όμως από αυτό θα συνεχίσουμε την προσπάθεια. Θα είμαστε μαζί στους αγώνες των κατοίκων της Πόλης και των φορέων τους διεκδικώντας απέναντι σε κάθε φορέα εξουσίας τα αυτονόητα: Δουλειά, υγεία, παιδεία και κοινωνική πρόνοια αλλά και μια Πόλη Πράσινη με υποδομές και πολιτισμό. Μια Πόλη από ενεργούς πολίτες που μετέχουν στα κοινωνικά δρώμενα και διαμορφώνουν καλύτερες συνθήκες ζωής και ένα καλύτερο μέλλον. 

Για την παράταξη «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ»
Ο επικεφαλής
Φώτης Κουγιουμτζής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου