Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

ΟΑΕΔ: Τελευταία ημέρα για εγγραφές στο πρόγραμμα «Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας»

Παράταση δόθηκε από τον ΟΑΕΔ στην εγγραφή νέων ανέργων ηλικίας 18-24 ετών στα μητρώα του οργανισμού για πρόσβαση στο πρόγραμμα «Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας».  Συγκεκριμένα, οι άνεργοι ηλικίας 18-24 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) καλούνται να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, έως σήμερα, Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016, για να εγγραφούν στο Μητρώο ανέργων ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας τεσσάρων μηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ, για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι άνεργοι νέοι που δεν έχουν ασφαλιστεί για περισσότερες από 100 ημέρες ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό Φορέα.
Με την ολοκλήρωση της τετράμηνης εργασιακής εμπειρίας, οι πρακτικά ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδότησης θέσης εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών.
Για την αποτελεσματικότερη σύζευξη μεταξύ των προσφερόμενων από τους εργοδότες θέσεων εργασιακής εμπειρίας με επίβλεψη στον χώρο εργασίας, με τις ειδικότητες και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων που επιθυμούν να απασχοληθούν στις θέσεις αυτές ο ΟΑΕΔ καλεί:
  • Όλους τους ενδιαφερόμενους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία του βιογραφικού τους και ειδικότερα τις ειδικότητες στις οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στην Ενότητα «Επιθυμητή Απασχόληση», είτε ως πιστοποιημένοι χρήστες με τη χρήση κλειδαρίθμου μέσω των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε σε συνεργασία με τον Εργασιακό Σύμβουλο στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ.
  • Όλους τους ενδιαφερόμενους ανέργους νέους οι οποίοι δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ να προσέλθουν στα ΚΠΑ2 προκειμένου να εγγραφούν και να πραγματοποιήσουν συνάντηση με εργασιακούς συμβούλους ώστε να περάσουν από την διαδικασία της Εξατομικευμένης Προσέγγισης και να συντάξουν Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
Σημειώνεται, επίσης, ότι η ένταξη των ανέργων στους πίνακες επιλογής του προγράμματος, θα γίνει σύμφωνα με την ειδικότητα για την οποία διαθέτουν συναφή τίτλο σπουδών ή σύμφωνα με τις -οριζόντιες- ειδικότητες σε τομείς διοίκησης και διάθεσης (πωλήσεις) που έχουν δηλώσει στην Εξατομικευμένη Προσέγγιση / βιογραφικό, ενώ οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής αλλά υποδεικνύονται από τους εργασιακούς συμβούλους των ΚΠΑ2 στις επιχειρήσεις με σειρά προτεραιότητας. Προτεραιότητα δίνεται, επίσης, στους γονείς ανήλικων τέκνων, με απόλυτη προτεραιότητα στις μητέρες, και έπονται οι άνεργοι με την μεγαλύτερης διάρκειας (σε ημέρες), εγγεγραμμένη ανεργία στο μητρώο του ΟΑΕΔ.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή των νέων στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ και την έκδοση του δελτίου Ανεργίας είναι τα ακόλουθα:
  • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.
  • Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής / κινητής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια ΔΟΥ.
  • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο Ταυτότητας, Διαβατήριο).
  • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
  • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
Η Υπηρεσία ΚΠΑ2 διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε δικαιολογητικό που κατά την κρίση της θεωρείται απαραίτητο για τον έλεγχο ανεργίας.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν ανήλικα τέκνα, τότε καλούνται να προσέλθουν στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ προκειμένου να  τα δηλώσουν και να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

To τσεκούρι στις επικουρικές συντάξεις – Ξεκινά η παρακράτηση

Ακόμα και 20 ευρώ θα δουν πιστωμένα στους λογαριασμούς τους 248.000 δικαιούχοι επικουρικών, καθώς ξεκινά η παρακράτηση αναδρομικών.
Η ελάχιστη δόση των αναδρομικών θα είναι 50 ευρώ εκτός και αν αυτά που οφείλει ο συνταξιούχος είναι λιγότερα. Παραδείγματος χάρη, οι 44.403 συνταξιούχοι που έχασαν από 0,01 ευρώ έως 20 ευρώ από την επικουρική τους είναι πολύ πιθανό να ξεμπερδέψουν με μια δόση μικρότερη των 50 ευρώ.
Μικρότερες περικοπές θα δουν και 23.000 συνταξιούχοι με μειώσεις των 520 έως 50 ευρώ.
Οι συνταξιούχοι του πρώτου πακέτου του Αυγούστου θα επιστρέψουν αναδρομικά 2 μηνών, του δεύτερου πακέτου του Σεπτεμβρίου τριών μηνών και του Οκτωβρίου 4 μηνών.
Τα αναδρομικά μετρούν από τον Ιούνιο του 2016 και θα παρακρατηθούν σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Κάθε δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του ακαθάριστου ποσού της νέας σύνταξης για συντάξεις μέχρι 1.000 ευρώ και το 1/6 για το μέρος που τυχόν υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ (με ελάχιστη όμως δόση 50 ευρώ).
Οι περισσότεροι συνταξιούχοι θα χρειαστούν 2-3 δόσεις, ενώ αυτοί με μεγάλα ποσά μέχρι 150 ευρώ, θα χρειαστούν 8-10 δόσεις.
Από τους χαμένους, οι περισσότεροι – το 47,78% ή οι 118.779 – έχασαν από 100 ως 200 ευρώ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν κατά κανόνα συνταξιούχοι από Ταμεία, όπως ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΠΕΤΕ, μισθωτοί υψηλόμισθοι με πολλά χρόνια ασφάλισης (ΕΤΕΑΜ), ΤΑΠΤ, ΚΕΑΝ.

ΕΟΠΥΥ: Oι 86 ιατρικές εξετάσεις που δεν θα πληρώνουν οι ασφαλισμένοι

Αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ θα λαβάνουν από εδώ και στο εξής οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού για 86 εξετάσεις τις οποίες μέχρι σήμερα πλήρωναν.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μετά την κοστολόγηση των εν λόγω πράξεων και την έγκρισή τους από τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Παύλο Πολάκη.
Αναλυτικά ο πίνακας των εξετάσεων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ:
eksetaseis878
eksetaseis2
Πάντως, για την εξέλιξη αυτή εκφράζει τις επιφυλάξεις της η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ η οποία τονίζει οτι “η απόφαση αυτή ΔΕ συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού του”, ενώ “η κοστολόγηση των περισσότερων εξ αυτών σε τιμές κάτω του κόστους αποτελεί νέο πλήγμα, τόσο στην αποζημίωση του ιατρικού έργου, το οποίο επιβαρύνεται με τις ληστρικές επιδρομές του clawback και rebate, όσο και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους”.
Αυτό που το υπουργείο υγείας και ο ΕΟΠΥΥ μέσω των ηγεσιών τους αποσιωπούν όταν εξαγγέλλουν τέτοιες «γενναίες» παροχές προς τους ασφαλισμένους, είναι ότι ο λογαριασμός θα αποσταλεί στους συμβεβλημένους ιατρούς, οι οποίοι είναι απλήρωτοι για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που εκκρεμούν από το 2010-2011! και για τις τρέχουσες οφειλές από το μήνα Μάιο του 2016, ενώ εκκρεμούν ακόμη οι πληρωμές του 10% για τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015“, καταλήγει η ΕΝΙ-ΕΟΠΥΥ.

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιταλία

Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ συγκλόνισε την Ιταλία (Pics+Vid)
Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 07:40(τοπική ώρα), στην Ιταλία σήμερα 30 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σεισμολογικό Κέντρο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 34 χιλιόμετρα δυτικά του Άσκολι Πιτσένο και 67 χιλιόμετρα ανατολικά της Περούτζια του Παλέρμο, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στη Ρώμη.

Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Κέρκυρα

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Κέρκυρα (pics)
Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23:15 το βράδυ του Σαββάτου (29/10/2016) στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κέρκυρα και την Αλβανία, πολύ κοντά στη νήσο Ερεικούσα.
Δείτε πιο πάνω στη photo gallery του Newsbomb.gr τους χάρτες με το ακριβές επίκεντρο της δόνησης
Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 20 χλμ. βορείως του Αγίου Γεωργίου Κέρκυρας και 37 χλμ. βορειοδυτικά της πόλης της Κέρκυρας.
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 2 χλμ. και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο νησί των Φαιάκων, στην Άρτα, τα Γιάννενα αλλά και σε πολλές περιοχές της Ηπείρου.
Εξάλλου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, στη δική του μέτρηση για τον συγκεκριμένο σεισμό, κατέγραψε δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

ΚΑΣΤΕΣ, ΚΑΣΤΕΣ ΠΑΝΤΟΥ

                                                           Φαίνεται πάντα αδύνατο,
μέχρι να γίνει!
ΝΕΛΣΩΝ ΜΑΝΤΕΛΑ

Αν δεν είχαν περάσει μπροστά μου οι γείτονες ,γυρνώντας από την παρέλαση των σχολείων στο Περιστέρι, με τα παιδιά τους και τη μαμά, ντυμένους, με εθνικές στολές παρέλασης, δεν θα είχα κάνει κανένα σχεδόν θετικό συνειρμό για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου .
Με το φίλο μου, Θοδωρή, ήπιαμε ένα πρωινό καφέ, στην Πανδαισία, κοιτάζοντας τα αδέσποτα σκυλιά, Σόνυ και Μάμυ, έξω από το παράθυρο , να μας κουνάνε φιλικά τις ουρές τους.
Προσγειωμένοι ,στη ψυχρή ατμόσφαιρα του τέλους του Οκτώβρη, συζητήσαμε τις κρυολουσίες, που μπορεί, ή και όχι, να μας φέρει η επικείμενη επίσκεψη του "αυτοκράτορα" της Αμερικής,Μπάρακ Ομπάμα. Ποιος μπορεί να μαντέψει ποια πιόνια έχουν μετακινηθεί σιωπηλά και ίσως ύπουλα στη διεθνή σκακιέρα, χωρίς το δικό μας ΟΧΙ;
Κάστα ,λοιπόν,(λατινικά castus), αρχικά σήμαινε τον καθαρό, μετέπειτα τη φυλή και μετά , μάλλον ιστορικά πολύ γρήγορα , σημαίνει κοινωνιολογικά την κοινωνική ομάδα, την εκάστοτε "κλειστή "ομάδα, που παίζει ενεργό ρόλο, συνήθως για τα προστατέψει τα δικά της συμφέροντα.
Ετσι ,όχι μόνο στη δική μας χώρα, αλλά ολούθε ,όπου αναπνεύουν και ζουν άνθρωποι ,δημιουργήθηκαν και δημιουργούνται συνεχώς, κάστες, κάστες παντού.
Θα μου πεις, κάστες και τάξεις είναι το ίδιο πράγμα, η ίδια ερμηνεία, ο ίδιος ρόλος, το ίδιο αποτέλεσμα;
Ποιος μπορεί να ορίσει και να συμφωνήσει, τι ακριβώς είναι κάστα ή τάξη τη σήμερον ημέρα.
Οι έννοιες, οι καταστάσεις, οι πολιτικές, τα ιστορικά γεγονότα, οι ανάγκες και οι ερμηνείες είναι τόσο εύκολο να αλλάξουν, να σε μεταλλάξουν, να ορθωθούν ή να ξεπέσουν, ανάλογα ποιος θέλει, τι θέλει, τι νομίζει, τι υποστηρίζει ,τι χάνει, τι κερδίζει ή απλά, που υπολογίζει.
Οι απλοί άνθρωποι ωστόσο μετράνε τα λιγοστά χρήματά τους, τα πολλαπλά τους χρέη, τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους, τα λάθη των παιδιών και των εγγονιών τους, στα τετράδια ορθογραφίας και στο αν το γαλάζιο και λευκό χρώμα επάνω στη σημαία την Ελληνική μαζί με το σταυρό της ορθοδοξίας βάφτηκε όμορφα , χωρίς δόλο, και συνεχίζουν τη ζωή τους στον έσχατο αυτό βρωμερό καπιταλισμό των αγορών και των αμόρφωτων γερακιών, χωρίς να σκοπεύουν να αυτοκτονήσουν, τουλάχιστον συνειδητά ,για το τίποτα και για τον καθένα ή ίσως τον κανένα.
Λυπάμαι΄, είχατε τις ευκαιρίες σας, αλλά κάτι δεν πήγε καλά
. Δεν θα πέσω στη λούμπα να σχολιάσω την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, χωρίς μάλιστα να την κρατάω στα χέρια. Η νομική επιστήμη, όπως τουλάχιστον την έμαθα εγώ, υποστηρίζει ότι όποιος δεν είναι τυπικός και ουσιαστικός στο τέλος "αποκαλύπτεται" και καμία φορά χάνει και το δίκιο του. Από την άλλη βέβαια, ο πατέρας μου έλεγε πάντα:
ΚΑΘΕ ΕΜΠΟΔΙΟ ΓΙΑ ΚΑΛΟ
και αυτή είναι η συμβουλή μου για εσάς, κύριε Νίκο Παππά.
Ο πατέρας μου ,που ηθελε να αυτοκτονήσει, γιατί είχε καρδιά και δεν τον στείλανε να .πολεμήσει στο μέτωπο κατά των Ιταλών και των Γερμανών.
Παρόλα αυτά η χαλασμένη του καρδιά δεν τον εμπόδισε λίγο μετά να πολεμήσει τους εχθρούς της πατρίδας μέσα από τις τάξεις του ΕΛΑΣ.
Οποιος θέλει, μπορεί πάντα, κύριε Παύλο Πολάκη μου.
Κι όπως τον έλεγε συχνά στη φυλακή ο Νέλσων Μαντέλα, αυτό το στίχο, από βικτωριανό ποίημα, τον αφιερώνω σε όλους του Ελληνες, λόγω της σημερινής εθνικής μας εορτής:
ΟΣΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝΕ,
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΑΜΑΣΤΗ ΨΥΧΗ ΜΟΥ!
ΒΙΒΗ ΓΕΩΡΓΑΚΑ

Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες

                                                                        

Στην Αττική ο καιρός θα έχει εφώσεις με παροδικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια από το απόγευμα.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά βαθμιαία 6 με 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια και ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη θεσσαλονίκη θα έχουμε  με τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Τηλεοπτικές άδειες - Αντισυνταγματικός ο νόμος Παππά

Τηλεοπτικές άδειες - Αντισυνταγματικός ο νόμος Παππά
Ραγδαίες εξελίξεις... 
Σκληρή ήταν η μάχη στο ΣτΕ αλλά τελικά οι δικαστές της Ολομέλειας ψήφισαν με ψήφους 14 έναντι 11 αντισυνταγματικό τον νόμο Παππά χωρίς μάλιστα να επιδέχεται βελτιώσεων. Πρόκειται για ολοκληρωτικό "ξήλωμα" του νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες, γεγονός που συνιστά ήττα για την κυβέρνηση.
Αυτό σημαίνει ότι τα υφιστάμενα κανάλια θα συνεχίσουν να εκπέμπουν ενώ οι νέες τηλεοπτικές άδειες βρίσκονται στον "αέρα". Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ  η διαμόρφωση του τηλεοπτικού τοπίου περνάει ολοκληρωτικά στο ΕΣΡ, όποτε αυτό συσταθεί. Το επόμενο βήμα, λοιπόν, είναι η σύσταση του ΕΣΡ και η επανάληψη της διαδικασίας από μηδενική βάση.

Επιπλέον το δημόσιο θα πρέπει να επιστρέψει στους προσωρινούς υπερθεματιστές το ποσό της πρώτης δόσης που είχαν καταβάλει για τις νέες τηλεοπτικές άδειες.
Πρακτικά ολόκληρο το αφήγημα της κυβέρνησης γύρω από το νέο τηλεοπτικό τοπίο καταρρέει, και ερχόμαστε στην "προηγούμενη κατάσταση" στα τηλεοπτικά πράγματα, ενδεχόμενο που ξόρκιζε το Μέγαρο Μαξίμου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΣτΕ μία ομάδα δικαστών επιχειρηματολόγησε υπέρ μιας διαφορετικής προσέγγισης, που δεν θα καθιστούσε αντισυνταγματικό στο σύνολό του τον νόμο Παππά αλλά θα έδινε εξάμηνη διορία στην κυβέρνηση προκειμένου να βλετιώσει τον νόμο. Αυτό, όμως, τελικά απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των δικαστών που απέρριψαν στο σύνολό του τον νόμο.
Με τη συγκεκριμένη απόφαση επηρεάζονται άμεσα και οι πολιτικές εξελίξεις με δεδομένο ότι ο πρωθυπουργός έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδιακσίες για τον ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος. Επιπλέον πρόκειται για στρατηγική ήττα της κυβέρνησης καθώς στο ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών είχε στηρίξει όλο το αφήγημα για πάταξη της διαπλοκής. 
Κατά την έξοδό του από το κτίριο του ΣτΕ ο πρόεδρος του ανώτατου δικαστηρίου, Νικ. Σακελλαρίου, δεν θέλησε να κάνει καμία δήλωση. "Δεν μπορώ να κάνω απολύτως καμία δήλωση. Η διάσκεψη ειναι μυστική" ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή τη στιγμή η κυβερνητική εκπρόσωπος Όλγα Γεροβασίλη συντάσσει μια πρώτη δήλωση για την απόφαση του ΣτΕ.
Οι πρώτες αντιδράσεις από το Μαξίμου
Σύμφωνα με τα όσα διαρρέονται από το Μέγαρο Μαξίμου, κυβερνητικές πηγές σχολίαζαν ότι μετά από την απόφαση του ΣτΕ «επιστρέφουμε σε καθεστώς ανομίας που υπήρχε και πριν».
 
Επίσης ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο για νέα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης για το τηλεοπτικό τοπίο μέσα στις επόμενες ημέρες.
 
Παραίτηση του Νίκου Παππά ζητά το Ποτάμι 
 
Το Ποτάμι με ανακοίνωσή του επισημαίνει τα εξής:
 
«Είχαμε προειδοποιήσει την κυβέρνηση. Να σεβαστεί το ΕΣΡ και να μην επιμείνει στον παραλογισμό ότι στην Ελλάδα θα εκπέμπουν μόνο 4 κανάλια. Ο κ.Παππάς, με την άδεια του κ.Τσίπρα όμως, θεώρησε ότι μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμα προκειμένου να στήσει ένα ελεγχόμενο τοπίο στην ενημέρωση. Με εργολάβους και «λαγούς» που θα έδιναν βοσκοτόπια και θα έστηναν «SIRIZATV». Οι προσπάθειες των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να εκβιάσουν τους δικαστές απέτυχαν. Τώρα ήρθε η στιγμή των ευθυνών. Ο κ.Παππάς πρέπει να παραιτηθεί και ο κ.Τσίπρας πρέπει να απολογηθεί. Και αφού αναγνωρίσουν το λάθος τους να αναζητήσουν την πρόταση που κατέθεσε «Το Ποτάμι» στον Πρόεδρο της Βουλής. Περισσότερα κανάλια – περισσότεροι εργαζόμενοι – περισσότερα λεφτά στα δημόσια ταμεία – περισσότερη διαφάνεια στην προέλευση των χρημάτων των καναλαρχών και κυρίως περισσότερη Συνταγματική νομιμότητα

Η στάση του Δήμου Ιλίου στο θέμα του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» αναδεικνύει το στρατηγικό αδιέξοδο της διοίκησης Ζενέτου

                     Λίμνη  (Κάντε κλικ για μεγαλύτερη εικόνα)               

Άρθρο του επικεφαλής της δημοτικής κίνησης “Αλληλέγγυα Πόλη” στο περιοδικό «Δυτικές Διαδρομές».
του Κώστα Κάβουρα *
Η παράταξη Ζενέτου, το τελευταίο καιρό, έχει ξεχυθεί σε έναν ατέρμονο αγώνα δρόμου, για να αποδείξει πως η γη δεν είναι στρογγυλή και πως η ίδια βρίσκεται εκτός κομματικών αγκυλώσεων και πως είναι δήθεν ανεξάρτητη από κομματικά συμφέροντα.
Παρ’ όλα αυτά, η πραγματικότητα, όπως αποδεικνύεται απ’ τις επιλογές που έχει πάρει όλο το προηγούμενο διάστημα, αναδεικνύει την αδυναμία της να απεμπολήσει την εξάρτησή της με πολιτικούς και πολιτικές των χειρότερων ημερών που γνώρισε ο τόπος. Δείχνει το στρατηγικό αδιέξοδό της, καθώς η εποχή που οι πολιτικοί φίλοι του κ. Ζενέτου βρίσκονταν στην εξουσία και ο ίδιος «έλυνε και έδενε», πέρασε ανεπιστρεπτί.
Το γεγονός πως αυτή η συνθήκη πλέον δεν υφίσταται, έχει οδηγήσει τη Δημοτική Αρχή σε εμμονικές περιχαρακώσεις και πολεμικές αντιλήψεις κόντρα σε όλους και όλα – ακόμα και για ζητήματα σημαντικά για την πόλη του Ιλίου – θυσιάζοντας πολλές φορές το κοινό καλό, στο βωμό ιδεοληπτικών συμπεριφορών και μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων. Αυτή η προβληματική θεώρηση των πραγμάτων, αποδεικνύεται με τον καλύτερο τρόπο από τη μέχρι τώρα στάση της Δημοτικής Αρχής στο θέμα του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».
Η τελευταία νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης αναφορικά με το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», έδωσε σαφείς διεξόδους σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν κυρίως στη χρηματοδότηση, αλλά και στη διαχείριση του Πάρκου, με τη σύσταση ενός νέου υγιούς φορέα, απαλλαγμένου από τα χρέη του παρελθόντος, σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν οι χρόνιες παθογένειες που εμφανίζει αυτός ο μοναδικός χώρος για την Αττική.
Τα νέα δεδομένα απαιτούν την αγαστή συνεργασία της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια, ΑΣΔΑ, Δήμοι), της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (Γεωπονικό, ΕΜΠ) και της Κοινωνίας των Πολιτών. Εντούτοις, μετά από εισήγηση του κ. Ζενέτου και με τις ευλογίες της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Καούκη, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στη προσπάθεια διάσωσης του Πάρκου. Η ίδια ακριβώς εισήγηση κατατέθηκε και για το ζήτημα της συμμετοχής του ΑΣΔΑ, μια αντίληψη που ευτυχώς απομονώθηκε από τους υπόλοιπους Δήμους της Δυτικής Αθήνας, που αποφάσισαν κατά πλειοψηφία τη συμμετοχή του Συνδέσμου στο νέο Φορέα.
Δυστυχώς, οι χειρισμοί του κ. Ζενέτου, κάθε άλλο παρά ωφελούν τη πόλη μας και καθιστούν το Δήμο Ιλίου ως τον μοναδικό φορέα που αρνείται πεισματικά να συνδράμει στη προσπάθεια διάσωσης του Πάρκου. Οι χειρισμοί αυτοί είναι σε πλήρη αντίθεση με τη θέληση των πολιτών, οι οποίοι ζουν καθημερινά με την αγωνία για τη κατάσταση που επικρατεί στο Πάρκο και δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να υποσκάψει τη προοπτική επιβίωσης και ανάπτυξης του σημαντικότερου χώρου πρασίνου και αναψυχής της πόλης του Ιλίου.
* Ο Κώστας Κάβουρας είναι οικονομολόγος, δημοτικός σύμβουλος Ιλίου και επικεφαλής της δημοτικής κίνησης «Αλληλέγγυα Πόλη».
 Άρθρο του επικεφαλής της δημοτικής κίνησης “Αλληλέγγυα Πόλη” στο περιοδικό «Δυτικές Διαδρομές».

--
Δημοτική Παράταξη Ιλίου
Αλληλέγγυα Πόλη
Συνεργασία Ριζοσπαστικής Αυτοδιοίκησης
Διεύθυνση: Μενελάου 90, Ίλιον Τ.Κ. 13122
Τηλέφωνο: 212-1052089

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

"Για την συμβολή του ΕΑΜ - τα Όχι του λαού μας τότε και σήμερα".Σε κλίμα συγκινητικό για την ιστορική μνήμη και μάχιμο για τους αγώνες του σήμερα, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 24/10/16  με μαζική συμμετοχή στο πολιτικό - πολιτιστικό Στέκι της Αριστερής Κίνησης Περιστερίου η εκδήλωσή μας με θέμα "Για την συμβολή του ΕΑΜ - τα Όχι του λαού μας τότε και σήμερα"
Ο Σπύρος Μαντέλης παρουσίασε πολύτιμα ιστορικά στοιχεία για την Εθνική Αντίσταση στο Περιστέρι.
Ο Λέανδρος Μπόλαρης και ο Αλέκος Αναγνωστάκης έκαναν αναφορές στα πολιτικά χαρακτηριστικά της περιόδου σε σύνδεση με τους λαϊκούς και εργατικούς αγώνες του σήμερα.
Ιδιαίτερη τιμή για μας ήταν η παρουσία του αντάρτη του ΕΛΑΣ Νίκου Μπαρμπετάκη που μοιράστηκε μαζί μας μερικά από τα τότε βιώματά του.
Ακολούθησε πλούσια συζήτηση.
 Αριστερή Κίνηση Περιστερίου
Δελτίο Τύπου, 25/10/2016

Ανεξαρτητοποιήθηκε ο Στ. Παπαδόπουλος από τους ''Ενεργούς Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι''

Επιστολή ανεξαρτητοποίησης

Με την επιστολή αυτή δηλώνω την ανεξαρτητοποίησή μου από την δημοτική  παράταξη ''Ενεργοί Πολίτες για την ανατροπή στο Περιστέρι''.

Η απόφασή μου σχετίζεται με την αντιπολιτευτική τακτική και τον τρόπο  λειτουργίας της δημοτικής παράταξης , η οποία -κατά την άποψή μου- ,
θα έπρεπε  να ήταν διαφορετική απέναντι στα φαινόμενα κακοδιαχείρισης, αλαζονείας,  συγκεντρωτισμού ,αυταρέσκειας της δημοτικής αρχής. Επιπρόσθετα, πιστεύω ,ότι χρέος κάθε δημοτικής παράταξης, κάθε δημοτικής  ομάδας και κάθε εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου σε περιόδους βαθιάς  ανθρωπιστικής κρίσης, όπως αυτή που διέρχεται η πατρίδα μας και η κοινωνία,  είναι να αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις και να μην μένει βουβός παρατηρητής  , σε γεγονότα που συμβαίνουν δίπλα μας ανεξαρτήτως πολιτικής πεποιθήσεως και  κομματικής προέλευσης .  Σύντομα και ξεκάθαρα ως άνθρωπος πάνω απ’ όλα και ως δημοτικός σύμβουλος  ,αισθάνομαι τεράστια την προσωπική μου ευθύνη για ό,τι θα ήθελα και για ό,τι θα  μπορούσε να γίνει και δεν έγινε από τη δική μας δημοτική παράταξη , όπως είχαμε  χρέος απέναντι στους συμπολίτες που είτε μας τίμησαν με την ψήφο τους είτε όχι.  Ανεξαρτητοποιούμαι για ν΄ ακολουθήσω και να υπηρετήσω τη φωνή της  συνείδησής μου και μόνο, καθώς και το χρέος μου να στέκομαι κοντά στην κοινωνία  ,παλεύοντας για το δίκιο , διεκδικώντας με κάθε κόστος το δημόσιο κοινωνικό  συμφέρον , για την καθημερινότητα των συνδημοτών μου , αλλά και για τα  προβλήματα της τοπικής κοινωνίας , απευθυνόμενος σε όλα τα κοινωνικά και  πολιτικά στρώματα της πόλης μας διότι τα δημοτικά προβλήματα πέρα από  πολιτικά είναι και κοινωνικά και η επίλυσή τους αφορά όλους τους συμπολίτες μας  ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου.  Ειλικρινά, πιστεύω, ότι μ' αυτήν την ανεξαρτητοποίησή μου θα προσφέρω  περισσότερα στους συνανθρώπους μου , αγωνιζόμενος από όλα τα κοινωνικά  μέτωπα και αδιαφορώντας για το όποιο πολιτικό ή άλλο κόστος μου αναλογεί,  επιδιώκοντας να μείνω στις συνειδήσεις των συμπολιτών μας ως άνθρωπος πριν και  πάνω απ’ όλα κι όχι ως δημοτικός σύμβουλος.  Καταληκτικά , θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους συναδέλφους μου  Φώτη Κουγιουμτζή , Σοφία Αλεξοπούλου και Νίκο Ζούτσο για την συνεργασία που  είχαμε όλα αυτά τα χρόνια με την ελπίδα και την ευχή να κάνουμε ο καθένας από το  μετερίζι του το καλύτερο για την πόλη μας .

Στέφανος Παπαδόπουλος 
Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Περιστερίου

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Ανοιχτή επιστολή :ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΜΜ ΜΕ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ


Γράφει ο Θοδωρής Σπηλιόπουλος
επικεφαλής 
 
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
(ερώτηση στο δημ.συμβούλιο)Στα πλαίσια της δραστηριότητάς μου, σαν άμισθο μέλος του μέλους διοικητικού συμβουλίου του ΑΤΤΙΚΟΥ νοσοκομείου, ενημερώνω ότι η διοικήτρια του νοσοκομείου, υπέβαλε αίτημα προς το υπουργείο μεταφορών και τους συναρμόδιους φορείς, αίτημα για να διαμορφωθεί γραμμή με 10 λεπτη ανταπόκριση μεταξύ των σταθμών 
ΜΕΤΡΟ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ,  με στάση στο Αττικό νοσοκομείο......
Περισσότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΣΗΜΕΡΑ που βρίσκεται το θέμα ;


Υπήρξε μια απάντηση του Διοικητή του ΟΑΣΑ (Ιωάννη Σκουμπούρη) στις 5/8/2016, που απαριθμεί τις υπάρχουσες λύσεις που επισημαίνει τις υπάρχουσες λύσεις με τις γραμμές

Αναλυτικά περιγράφει την γραμμή με συχνότητα
Την γραμμή 731 με συχνότητα 25΄
Την γραμμή 892 με συχνότητα 30΄
Επίσης στον Χάρτη που μας έστειλε αποτυπώνεται η διαδρομή κάθε γραμμής.
Τι έχουμε να απαντήσουμε;Παρακολουθήσαμε εμπειρικά τις γραμμές και προσπαθήσαμε να πάρουμε γνώμες τόσο από Χαϊδαριώτες όσο και από επισκέπτες και ασθενείς .

Στάση Στρ. Καραϊσκάκη
Η συχνότητα των γραμμών δεν τηρείται και συνήθως καθυστερούν κατά 30 % τουλάχιστον.
Από τους εργαζόμενους ελάχιστοι χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ, γιατί θεωρούν ότι δεν υπάρχει αξιοπιστία ανταποκρίσεων.
Όσον αφορά τους συνοδούς επισκέπτες κλπ ανακαλύπτουν την Αμερική, όταν τελειώνουν οι κοινωνικές υποχρεώσεις .
Καταλαβαίνουμε ότι σήμερα η ενίσχυση των δρομολογίων είναι κάτι δύσκολο .


ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ στην αρχική μας πρόταση που είναι κάτι συνηθισμένο στο εξωτερικό.

Το οποίο με τα σύγχρονα μέσα αναγραφής της αναμονής με ηλεκτρονικό τρόπο, θα κερδίσει την αξιοπιστία των επιβατών.Νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι μια πόλη σαν το Χαϊδάρι που δεν έχει ΜΕΤΡΟ, όταν οι διπλανοί Δήμοι έχουν τουλάχιστον δυο και με τον ειδικό χώρο του Αττικού, αξίζει της επανεξέταση του όλου ζητήματος από μηδενική βάση .


(Το γιατί κάποιοι Δήμαρχοι  ξέχασαν να διεκδικήσουν  εδώ και 20 χρόνια λύση, είναι άλλης τάξης ζήτημα που ξεφεύγει του σκοπού της παρούσης επιστολής).Το Αίτημα λοιπόν για επανασχεδιασμό της γραμμής του ΜΕΤΡΟ ,ώστε από την ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ να επεκταθεί μέχρι το ΑΤΤΙΚΟ νοσοκομείο παραμένει .Μέχρι την οριστική λύση και την εξέταση άλλων σχεδίων, όπως μιας γραμμής ΤΡΑΜ που να συνδέει τα εμπορικά κέντρα της Δυτικής Αθήνας, είναι ανάγκη, τόσο το πρόβλημα του ΑΤΤΙΚΟΥ όσο και της πόλης του ΧΑΪΔΑΡΊΟΥ,  να λυθεί με τα λεωφορεία του ΟΑΣΑ.    Για την πόλη μας δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε.

Για το ΑΤΤΙΚΟ μια βόλτα στη Ρίμινι που έχει γίνει από 4 λωρίδες 2, γιατι χρησιμοποιείται ολο το 24 ωρο σαν πάρκινγκ μαζί με μια ματιά στο εσωτερικό πάρκινγκ του ΑΤΤΙΚΟΥ,  θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε όλοι ότι προτεραιότητα στη μετακίνηση είναι το Ι.Χ.


Απευθυνόμαστε ξανά στην νέα διοίκηση του ΟΑΣΑ να επανεξετάσει λύσεις.

Καλούμε τον αρμόδιο Υπουργό κο Σπίρτζη να παρέμβει πολιτικά, μιας και το θέμα ξεπερνά τους φορείς που εμπλέκονται και χρειάζεται στρατηγική αντιμετώπιση συνολικής λύσης, αλλά και επείγουσα υιοθέτηση της πιο συμφέρουσας λύσης και για το επιβατικό κοινό πρώτα απ' όλα, αλλά και για τον ΟΑΣΑ,  μιας και μια τέτοια λύση που προτείνουμε δείχνει και κοινωνική ευαισθητοποίηση σε ένα χρόνιο αίτημα.


Θοδωρής Σπηλιόπουλος
Επικεφαλής της δημοτικής κίνησης
"Πολίτες σε δράση Χαϊδαρίου"

Μέλος του διοικητικού συμβουλίου ΑΤΤΙΚΟΥ  νοσοκομείου
Μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣΔΑ( Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής ΑθήναςΑπόφαση-“βόμβα” του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τους συμβασιούχους

Τα πάνω-κάτω στην αγορά εργασίας της Ευρώπης αλλά και της χώρας μας αναμένεται να φέρει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΚ, απόφαση υπ’αριθ. C-596/14 της 14ης Σεπτ. 2016) που δημοσιεύθηκε πριν λίγες μόλις ημέρες.
Η απόφαση για πρώτη φορά εξομοιώνει τις συμβάσεις εργασίας κάθε είδους (συμβάσεις ορισμένου χρόνου, συμβάσεις έργου, συμβάσεις εργασιακής εμπειρίας, συμβάσεις ΕΣΠΑ, συμβάσεις εκπαίδευσης-κατάρτισης, συμβάσεις αναπλήρωσης-αντικατάστασης συναδέλφου κ.α.) ως προς όλους τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης (μισθό, επιδόματα, τριετίες, προειδοποίηση, αποζημίωση απόλυσης) με τις συμβάσεις αορίστου χρόνου!!
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιλήφθηκε μετά από προδικαστικό αίτημα (νομικό ερώτημα) που του απέστειλε το Εφετείο Μαδρίτης της Ισπανίας (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) στις 22-12-2014 και αφορούσε την ερμηνεία της ρήτρας αριθμός 4 της Συμφωνίας-Πλαίσιο «Για την εργασία ορισμένου χρόνου» και την Οδηγία υπ’αριθ. 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999, που είναι δεσμευτική και για τη χώρα μας.
Η ουσία της υπόθεσης, που απασχόλησε το Εφετείο της Μαδρίτης και μετέπειτα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφορούσε την αγωγή μιας εργαζόμενης (Ana de Diego Porras) που απασχολήθηκε από τον Φεβρουάριο του 2003 μέχρι τον Σεπτέμβριο 2012 με ανανεούμενες και διακοπτόμενες μεταξύ τους συμβάσεις ορισμένου χρόνου (συμβάσεις κατάρτισης, μερικής αναπλήρωσης συναδέλφου και συμβάσεις interinidad στο πλαίσιο δημόσιου προγράμματος απασχόλησης-κατάρτισης) με εργοδότη το Υπουργείο Άμυνας της Ισπανίας και απολύθηκε χωρίς να λάβει αποζημίωση απολύσεως ενώ, καθ’όλη τη διάρκεια της συμβασιουχικής εργασίας της, ελάμβανε μειωμένο μισθό σε σχέση με τους μονίμους συναδέλφους της.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ) αποφάνθηκε ότι ο μισθός αυτών που εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, μερικής ή προσωρινής απασχόλησης, κάθε τύπου και περιεχομένου, πρέπει να είναι ίδιος με αυτόν που λαμβάνουν οι απασχολούμενοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στις αντίστοιχες υπηρεσίες του κράτους, των ΟΤΑ και του ιδιωτικού τομέα!
Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι είναι υποχρεωτική η καταβολή αποζημίωσης σε όσους απασχολήθηκαν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και αποχωρούν αυτοδικαίως (μετά τη λήξη της σύμβασης) ή απολύονται, αντίστοιχου ύψους με τις αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι έχοντες σύμβαση αορίστου χρόνου συνάδελφοί τους που απολύονται!
Συγκεκριμένα το διατακτικό αυτής της απόφασης-«βόμβα» έχει ως εξής:
«Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (δέκατο τμήμα) αποφαίνεται:
1)Η ρήτρα 4, σημείο 1, της Συμφωνίας-Πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου, η οποία συνήφθη στις 18 Μαρτίου 1999 και έχει προσαρτηθεί στην Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη Συμφωνία-Πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP, έχει την έννοια ότι στις «συνθήκες απασχολήσεως» περιλαμβάνεται η αποζημίωση την οποία υποχρεούται να καταβάλει ο εργοδότης στον εργαζόμενο λόγω λύσεως της συμβάσεως εργασίας του ορισμένου χρόνου.
2)Η ρήτρα 4 της Συμφωνίας-Πλαισίου για την εργασία ορισμένου χρόνου, η οποία έχει προσαρτηθεί στην Οδηγία 1999/70, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική νομοθεσία, όπως αυτή της κύριας δίκης, η οποία δεν αναγνωρίζει δικαίωμα αποζημιώσεως λόγω λύσεως της συμβάσεως εργασίας σε εργαζόμενο στο πλαίσιο συμβάσεως εργασίας interinidad, ενώ επιτρέπει τη χορήγηση τέτοιας αποζημιώσεως, μεταξύ άλλων, σε αντίστοιχους εργαζομένους αορίστου χρόνου. Το γεγονός και μόνον ότι ο εν λόγω εργαζόμενος πραγματοποίησε την εργασία του βάσει συμβάσεως εργασίας interinidad δεν αποτελεί αντικειμενικό λόγο, ο οποίος να δικαιολογεί τη μη χορήγηση της αποζημιώσεως αυτής στον ως άνω εργαζόμενο.»
Σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ “η απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έρχεται στην πιο καθοριστική στιγμή για την Ευρώπη και κυρίως για την Ελλάδα όπου η προσωρινή σύμβαση και η σύμβαση μερική απασχόλησης (σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων) ξεπέρασαν σε ποσοστό την πλήρη απασχόληση με άμεση απειλή και για το μέλλον της μισθωτής εργασίας αλλά και για το μέλλον των συντάξεων σύμφωνα με τα από 1-2-2015 ΚΑΙ 20-10-2016 Δελτία της ΕΝΥΠΕΚΚ! Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ χαιρετίζει την έκδοση της πολύ σημαντικής αυτής απόφασης που αφορά εκατομμύρια ευρωπαίων εργαζομένων και Ελλήνων πολιτών, κυρίως τους νέους μας, που καλούνται ή πιέζονται από τους δανειστές και τις μνημονιακές κυβερνήσεις να εργαστούν στις ποικιλώνυμες μορφές της νεανικής ευέλικτης ειλωτείας. Η ΕΝΥΠΕΚΚ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ καλεί την κυβέρνηση σε άμεση συμμόρφωση με την παραπάνω απόφαση του ΔΕΚ και στην κατάργηση νόμων και διατάξεων που προβλέπουν τα αντίθετα”, καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΡΑ

                                                                            


Τεράστιες οι ευθύνες δημοτικής αρχής Περιστερίου, περιφέρειας Αττικής και κυβέρνησης για την συνεχιζόμενη έλλειψη αντιπλημμυρικής προστασίας στο Περιστέρι και σε όλη την Δυτική Αθήνα

Μόλις πριν δυο χρόνια είχαν σημειωθεί μεγάλες καταστροφές στο Ρουπάκι (οδός Φιλιππιάδας και πέριξ), στα Εκατόδεντρα (Πελασγίας),  στην Θηβών και στην Τσαλαβούτα από τις τότε πλημμύρες.
Επί δύο ολόκληρα χρόνια τονίζουμε πως η έλλειψη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας αποτελεί στοιχείο μιας ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ αντίληψης και πρακτικής περί των δημοσίων έργων που προωθεί πολυδάπανα «φανταιζί» έργα «φρου φρου κι αρώματα» τα οποία εξυπηρετούν μόνο το μεγάλο εργολαβικό και εμπορικό κέρδος, ενώ ταυτόχρονα ΔΕΝ προωθεί έργα που έχουν ζωτική σημασία για την κοινωνική πλειοψηφία, όπως αντιπλημμυρικά – πεζοδρόμια – έργα για την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων – δημόσιους χώρους πρασίνου και αναψυχής. Σε αυτήν την πολιτική στην οποία είναι ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ η δημοτική αρχή Περιστερίου, έχουν καίρια συνενοχή τόσο η Περιφέρεια όσο και οι εκάστοτε κυβερνήσεις και φυσικά πρώτα και κύρια η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί τα έργα που εγκρίνονται από κει για χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ και άλλων προγραμμάτων έχουν ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα.
Υπενθυμίζουμε πως από πρόπερσι μέχρι σήμερα έχουμε ακούσει τις πιο απίθανες δικαιολογίες. Από τον δήμαρχο κ. Παχατουρίδη είχαμε ακούσει πως αυτά τα νερά «δεν ήταν δικά μας, ήρθαν από αλλού» (?!) συγκεκριμένα δηλαδή πως τα «κακά νερά» που είχαν πνίξει το Ρουπάκι είχαν έρθει από το Ίλιον, ενώ αυτά που είχαν πνίξει την Πελασγίας είχαν έρθει από το Χαϊδάρι, άρα η δημοτική αρχή Περιστερίου δεν έφταιγε σε τίποτα. Από την περιφερειάρχη κ. Δούρου είχαμε ακούσει τον περασμένο Φεβρουάριο πως το βασικό πρόβλημα είναι «η χωρητικότητα της κοίτης του Κηφισού» που δεν είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας άρα ούτε η περιφέρεια ευθύνεται για κάτι …
Και φτάνουμε στο σημείο τώρα, μετά από δυο ολόκληρα χρόνια να συνεχίζεται ο «πόλεμος» μετάθεσης ευθυνών μεταξύ δήμου και περιφέρειας για την συνεχιζόμενη έλλειψη αντιπλημμυρικής προστασίας στο Περιστέρι : ο τοπικός τύπος γράφει πως ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης κ. Τζόκας δήλωσε πριν λίγες μέρες πως ο δήμος ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΜΕΛΕΤΗ δεν είχε υποβάλλει για αντιπλημμυρικά έργα …
Από την άλλη μεριά βέβαια συνεχίζεται η σπατάλη τεράστιων κονδυλίων δημόσιου χρήματος για «έργα» όπως το γνωστό σκάνδαλο με την 1η Παιδική Χαρά, και άλλα πολλά …
Για να μην φτάσουμε στο σημείο να ΞΑΝΑΠΝΙΓΟΥΜΕ όταν βρέξει (από τύχη μόνο πρόπερσι στο Περιστέρι δεν θρηνήσαμε και θύματα όπως δίπλα στο Καματερό πέρσι) και να ακούμε πάλι αστείες δικαιολογίες μετάθεσης ευθυνών από τον έναν στον άλλον, είναι αναγκαία η αγωνιστική ενεργοποίηση των ίδιων των κατοίκων.
Απαιτούμε ανατροπή της αντιλαϊκής εγκληματικής πολιτικής δήμου – περιφέρειας – μνημονιακών κυβερνήσεων – Ευρωπαϊκής Ένωσης
Απαιτούμε επειγόντως ουσιαστικά μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας για τις γειτονιές μας 
ΑΡΙΣΤΕΡΗ  ΚΙΝΗΣΗ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
 Αριστερή Κίνηση Περιστερίου,  22/10/2016

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Η δολοφονία της 16χρονης Λουσία έβγαλε στους δρόμους τις γυναίκες της Αργεντινής


Η δολοφονία της 16χρονης Λουσία έβγαλε στους δρόμους τις γυναίκες της Αργεντινής
Ολόκληρη η χώρα έχει παραλύσει. Η 16χρονη Λουσία βρέθηκε νεκρή έξω από το σχολείο της, στην πόλη, Μαρ Δελ Πλάτα. Μία συμμορία απήγαγε, νάρκωσε, βίασε, παλούκωσε και αφαίρεσε τη ζωή της νεαρής κοπέλας.

Οι δύο άνδρες, οι οποίοι την παρέδωσαν τη Λουσία στο νοσοκομείο στις 8 Οκτωβρίου, είπαν στους ιατρούς ότι η μαθήτρια είχε κάνει χρήση ναρκωτικών. Οι γιατροί όμως διαπίστωσαν την ακραία σεξουαλική βία που είχε υποστεί το κορίτσι.
Top Searches
kopel 527 1

Το facebook και to twitter έχει γεμίσει μηνύματα συμπαράστασης για την οικογένεια της Λουσία. Οι γυναίκες της Αργεντινής απεργούν διαδηλώνουν ενάντια στην βία κατά των γυναικών. Βγαίνουν στον δρόμο για τη Λουσία. Οργανώσεις καλούν τις γυναίκες της Αργεντινής να ντυθούν στα μαύρα, να σταματήσουν να δουλεύουν και να βγουν στους δρόμους φωνάζοντας: «Όχι άλλη ανδρική βία». Το σύνθημα των γυναικών είναι «όχι άλλες Λουσίες».


Το 2015 στην Αργεντινή καταγράφηκαν 235 δολοφονίες λόγω φύλου. Από την ημέρα που βρέθηκε νεκρή η Λουσία έχουν σημειωθεί τουλάχιστον τρεις ακόμη δολοφονίες γυναικών. Υπολογίζεται ότι στην Αργεντινή μία γυναίκα χάνει τη ζωή της κάθε 36 ώρες λόγω ενδοοικογενειακής βίας.
123

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Μαουρίσιο Μάκρι ανακοίνωσε σειρά μέτρων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από το 2017.
18f3c3aa8cbe66dfbe63ab79b3efca30 696x464

Αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές το Σάββατο

                                                                                  

Στην Αττική ο καιρός θα έχουμε παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα σποραδικών καταιγίδων μέχρι το απόγευμα.
Άνεμοι: αρχικά νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί με την ιδία ένταση.
Θερμοκρασία: από 16 έως 24 βαθμούς κελσίου.

Θεσσαλονίκη
Στη Θεσσαλονίκη θα υπάρχουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
Άνεμοι: μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 15 έως 20 βαθμούς κελσίου.

Μόνιμος ιμάμης διορίστηκε στην Αγ. Σοφία

Το διορισμό μόνιμου ιμάμη στην Αγία Σοφία αποφάσισε η τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο «Anadolu».
Από το 1935, όταν και η Αγία Σοφία, μετατράπηκε σε μουσείο, οι προσευχή γίνονταν από επισκεπτόμενο ιμάμη και μόνο για δύο φορές την ημέρα. Σύμφωνα με απόφαση της μουφτείας της περιοχής Φάτιχ και της Υπηρεσίας Θρησκευτικών Υποθέσεων, όπου εντάσσεται και η Αγία Σοφία, ο νέος μόνιμος ιμάμης θα είναι υπεύθυνος για όλες τις προσευχές της ημέρας. Αυτό σημαίνει πως θα καλούνται πέντε προσευχές, αντί για δύο που γίνονται ως σήμερα.
Μέχρι στιγμής, οι προσευχές των μουσουλμάνων πιστών θα συνεχίσουν να γίνονται σε ειδικό χώρο εκτός της Αγίας Σοφίας, καθώς μέσα στο χώρο του μουσείου δεν επιτρέπεται -ακόμη- καμία προσευχή. Θυμίζουμε ότι τον Ιούνη, μουεζίνης κάλεσε για πρώτη φορά μετά από 85 χρόνια σε ισλαμική προσευχή από το εσωτερικό του μνημείου, προσπερνώντας τον κοσμικό του χαρακτήρα.
Η Αγία Σοφία έχει χαρακτηριστεί μνημείο Παγκόσμιας Πολιτισμικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Δίπλωμα οδήγησης, τι αλλάζει από το Νοέμβριο

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δίπλωμα οδήγησης – Δείτε τι αλλάζει από το Νοέμβριο
Αυτές οι κατηγορίες οδηγών που πρέπει να εξετάζονται από τις δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές αντιμετωπίζουν πρόβλημα καθώς, όπως ανέφερε προ ημερών στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κώστας Πάλλας, η διαδικασία καθυστερεί επί μήνες επειδή δεν προσέρχονται οι γιατροί στις επιτροπές που από το 2013 συστήνουν οι Περιφέρειες, λόγω χαμηλής αμοιβής και μεγάλων καθυστερήσεων στις πληρωμές τους.
Ο κ. Πάλλας επεσήμανε ότι «σύμφωνα με στοιχεία της επιτροπής της Βουλής για την οδική ασφάλεια, σε όλη την Ελλάδα 12.500 άτομα περιμένουν να αναθεωρήσουν τις άδειες οδήγησης. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι το περασμένο καλοκαίρι, 3.500 άνθρωποι στην Κεντρική Μακεδονία, άνω των 80 ετών, περίμεναν να περάσουν από επιτροπή». «Ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων αναγκάστηκε είτε να οδηγεί χωρίς να έχει δίπλωμα οδήγησης είτε να σταματήσει να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο, παρά το γεγονός ότι είχε ανάγκη να μετακινηθεί» συμπλήρωσε.
Ειδικότερα, στην περίπτωση των ατόμων άνω των 80 ετών, προβλέπεται η εξέτασή τους από δύο ειδικότητες, παθολόγο και οφθαλμίατρο, αλλά το πρόβλημα είναι ακόμη μεγαλύτερο στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία που πρέπει να εξετάζονται από πενταμελή επιτροπή. «Υπό αυτές τις συνθήκες, οι γιατροί δεν προσέρχονται στις επιτροπές, γεγονός που λειτουργεί ανασταλτικά στην εξυπηρέτηση των πολιτών» σχολίασε ο εντεταλμένος σύμβουλος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

«Δεκατιανό στο Σχολείο» σε πόσους μαθητές θα μοιραστεί

Την συνέχιση και φέτος του προγράμματος του προγράμματος «Δεκατιανό στο Σχολείο» ανακοίνωσαν ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης και η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.
Όπως τόνισαν, φέτος η παροχή δεκατιανού θα αφορά 11.050 μαθητές σε 68 δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της Αττικής. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων και των επιχειρήσεων Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε., Tasty Foods ΑΒΓΕ, ΔΕΛΤΑ Α.Ε., Everest Α.Ε., Lidl Hellas & ΣΙΑ Ο.Ε., οι οποίες προσφέρουν τα γεύματα και τη μεταφορά τους στα σχολεία. Το δεκατιανό που θα προσφέρεται καθημερινά θα είναι διαφορετικό κάθε μέρα (τόστ, γάλα, κουλούρι Θεσσαλονίκης, κριτσίνια, χυμοί και φρούτα κλπ).
Η κ. Φωτίου συνέδεσε το πρόγραμμα «Δεκατιανό στα Σχολεία» με το Πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» που άρχισε ξανά στον Δήμο Περάματος με σκοπό, αξιοποιώντας μέρος των εισπράξεων του Κράτους από τις τηλεοπτικές άδειες, να επεκταθεί αρχικά σε 30.000 και κατόπιν σε 60.000 μαθητές και μαθήτριες.
Έρευνα που διενήργησε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο έδειξε ότι πέρα από την παιδευτική εμπειρία των παιδιών να τρώνε υγιεινά και όλα μαζί, με την οποία δημιουργείται ένα άλλο κλίμα μέσα στα σχολεία, τα παιδιά δηλώνουν ότι αυτό που κάνουν όλα μαζί είναι ωραίο «σαν εκδρομή». Οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι η σχολική επίδοση των παιδιών αυξήθηκε κατά 40%, και ότι βελτιώθηκε επίσης η σχολική συμπεριφορά. Στην επιτυχία του προγράμματος μπορούν να συμβάλουν όλοι καταθέτοντας έστω και ένα ευρώ στην πλατφόρμα της Εθνικής Τράπεζας www.act4greece.gr
Το δεκατιανό, είπε η αναπληρώτρια Υπουργός, είναι πολύτιμο για τα παιδιά, τα οποία, ανεξάρτητα από το πώς φεύγουν από το σπίτι τους, στις 10 η ώρα τρώνε όλα μαζί. Τόσο για το δεκατιανό όσο και για τα μεσημεριανά γεύματα υπάρχει άριστη συνεργασία με τους συλλόγους των γονέων και των εκπαιδευτικών.
«Η συνέργεια αυτή και με τους κοινωνικούς εταίρους, με τις εταιρείες, δηλαδή, που συνδράμουν σε αυτήν την προσπάθεια, αποδίδει έναν καρπό μεγάλης κλίμακος, που διαφορετικά θα απαιτούσε κονδύλια, τα οποία είναι πολύ περιορισμένα στη συγκεκριμένη φάση», σημείωσε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας.
Οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων, σε σύντομες παρεμβάσεις τους εξέφρασαν την προθυμία να συμβάλουν και στα μεσημεριανά σχολικά γεύματα.
Ο κ. Φίλης υπογράμμισε ότι οι φετινές δράσεις στον τομέα της διατροφής των μαθητών και μαθητριών με τη συνεργασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας,  μοναδικό στόχο έχουν να καταστήσουμε τα παιδιά συμμέτοχους σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των συνεπειών τις κρίσης. Αισθανόμαστε ότι εκπληρώνουμε ένα καθήκον απέναντι στην κοινωνία. Και πέρσι όπως και φέτος προωθούμε το πρόγραμμα των δεκατιανών γευμάτων σε όλα παιδιά των σχολείων με διαδικασία ισονομίας και ισότητας μέσα στα παιδιά στη βάση της κοινής ζωής και της συντροφικότητας. Η εξαγγελία της κυβέρνησης, είπε ο Υπουργός, ότι θα διατεθεί ένα μέρος από τα έσοδα των τηλεοπτικών αδειών για σχολικά γεύματα, έχει και έναν άλλο συμβολισμό: ότι τα έσοδα από μια δημοκρατική ενέργεια όπως η αποκατάσταση της νομιμότητας στον χώρο της τηλεόρασης μπορούν να ενισχύσουν τις αναγκαίες κοινωνικές δράσεις υπέρ των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
Θέλω να ευχαριστήσω τους εκπαιδευτικούς, είπε ο Νίκος Φίλης, που έδειξαν περίσσευμα καρδιάς και από το υστέρημα του χρόνου προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις τις κρίσης σε δύσκολες εποχές και συνθήκες. Οι εκπαιδευτικοί έχουν μπει μπροστά στο να πραγματοποιηθούν τα γεύματα όπως και σε άλλες περιπτώσεις όπως με την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, έχουν δείξει ότι έχουν μια ευρύτητα πνεύματος και επαγγελματική αντίληψη για την αντιμετώπιση οξυμένων κοινωνικών προβλημάτων και είναι οι στυλοβάτες της προσπάθειας. Θέλω να ευχαριστήσω και τα παιδιά που με αξιοθαύμαστη αξιοπρέπεια συγκροτούν τις κοινότητες τους μέσα στα σχολεία και ανταποκρίνονται στο πρόγραμμα που οι συνέπειές του δεν είναι στενά βιολογικές αλλά και ψυχολογικές όπως αναφέρθηκε και η κ. Φωτίου. Ευχαριστώ κα πάλι όσους από τον ιδιωτικό τομέα με τις πρωτοβουλίες τους εκδηλώνουν ότι έχουν συναίσθηση της εταιρικής ευθύνης. Τα έστω μικρά διαβήματα οικονομικής σημασίας μπορούν να αποκτήσουν πολλαπλάσια κοινωνική χρησιμότητα και αποδοχή.
Aftodioikisi.gr 

Καραμεσίνη: Ιδού τα προγράμματα του ΟΑΕΔ έως τον Δεκέμβριο

Tα προγράμματα του ΟΑΕΔ που είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε πρόκειται να δημοσιοποιηθούν το επόμενο διάστημα παρουσιάζει σε συνέντευξή της στην aftodioikisi.gr, η Διοικητής του Οργανισμού κ. Μαρία Καραμεσίνη. Όπως τονίζει “βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετά προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και το πρόγραμμα για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω, βρίσκονται κοντά στο στάδιο της έναρξης τα δύο προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους νέους 18-24 και 25-29 ετών που προκηρύχθηκαν τον Αύγουστο, ενώ έκλεισαν και οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε 34 δήμους της χώρας”
Όσον αφορά τα προγράμματα που έπονται έως και το τέλος του χρόνου η Διοικητής του ΟΑΕΔ τα απαριθμεί με τη σειρά:
-Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα της οικονομίας για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών
-Πρόγραμμα μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε ‘επιδότηση εργασίας’
-Τροποποίηση του προγράμματος για τους μακροχρόνιους άνεργους 50 ετών και άνω
-Πρόγραμμα για μακροχρόνιους άνεργους 55 ετών και άνω σε επιχειρήσεις ΟΤΑ
-Δύο προγράμματα για ΚοινΣΕΠ και ΚοιΣΠΕ και
-Ένα για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων.
“Ελπίζουμε να τα προλάβουμε όλα μέχρι το τέλος του έτους, γιατί οι καθυστερήσεις στο ορισμό του ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για κρατικές ενισχύσεις και στην ηλεκτρονική διαλειτουργία με το Υπ. Ανάπτυξης έχουν «φορτώσει» το τελευταίο τρίμηνο του έτους”, προσθέτει.
Παράλληλα η κ. Καραμεσίνη προαναγγέλει την πρόσληψη “360 συμβούλων εργασίας εντός του 2017, ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους ανέργους υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ατομική ή ομαδική βάση, όπως συμβουλευτική και πληροφόρηση”, ενώ τονίζει την επιτυχία των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ που είχαν 1,2 εκατ. χρήστες το Σεπτέμβριο αλλά και του call center που από την έναρξη λειτουργίας του τον Μάιο μέχρι αρχές Οκτωβρίου, είχε δεχθεί 59.372 κλήσεις επιπλέον των 13.664 κλήσεων που έγιναν στις απευθείας γραμμές των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ κ. Μαρίας Καραμεσίνη στην aftodioikisi.gr είναι το εξής:
ΕΡ: Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ κατά τον Αύγουστο, ανήλθε σε 973.586 άτομα. Παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με τον Ιούλιο, ωστόσο ο αριθμός των ανθρώπων χωρίς δουλειά παραμένει τεράστιος. Τι παραπάνω χρειάζεται να κάνετε ως ΟΑΕΔ;
ΑΠ: Τα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης που υλοποιούν ο ΟΑΕΔ και άλλοι φορείς καλύπτουν κάθε χρόνο περίπου 10% του αριθμού των ανέργων που καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ. Με περισσότερους πόρους, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν περισσότερα προγράμματα και να αυξηθεί το ποσοστό κάλυψης των ανέργων. Επειδή τα προγράμματα έχουν πάντοτε περιορισμένη διάρκεια, η αποτελεσματικότητά τους κρίνεται από το πόσο συμβάλλουν στην σταθερή και ποιοτική εργασιακή ένταξη των συμμετεχόντων σε αυτά μετά το τέλος τους. Αυτήν την αποτελεσματικότητα προσπαθούμε να βελτιώσουμε στα νέα προγράμματα που σχεδιάζουμε. Επίσης, με την πρόσληψη άλλων 360 εργασιακών συμβούλων μέσω ΑΣΕΠ, προγραμματίζουμε να παρέχουμε στήριξη στους ανέργους στην αναζήτηση εργασίας, τον επαγγελματικό τους (ανα)προσανατολισμό, την εξέταση των προϋποθέσεων ίδρυσης επιχείρησης κλπ. Όμως, σε μακροοικονομικό επίπεδο, η διατηρήσιμη απορρόφηση της ανεργίας εξαρτάται από το πόσες θέσεις εργασίας δημιουργούν ο ιδιωτικός, ο δημόσιος και ο κοινωνικός τομέας και άρα από τις γενικότερες προοπτικές της οικονομίας.
ΕΡ: Ποια προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη σήμερα στον ΟΑΕΔ;
ΑΠ: Σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη αρκετά προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και το πρόγραμμα για μακροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω, βρίσκονται κοντά στο στάδιο της έναρξης τα δύο προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους νέους 18-24 και 25-29 ετών που προκηρύχθηκαν τον Αύγουστο, ενώ έκλεισαν και οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε 34 δήμους της χώρας.
ΕΡ: Ποια προγράμματα σχεδιάζετε να “τρέξουν” από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο;
Πρώτο στη σειρά είναι ένα πρόγραμμα επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα της οικονομίας για ανέργους ηλικίας 30-49 ετών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το πρόγραμμα μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε ‘επιδότηση εργασίας’, η τροποποίηση του προγράμματος για τους μακροχρόνιους άνεργους 50 ετών και άνω, ένα πρόγραμμα για μακροχρόνιους άνεργους 55 ετών και άνω σε επιχειρήσεις ΟΤΑ και έπονται δύο προγράμματα για ΚοινΣΕΠ και ΚοιΣΠΕ και ένα για την προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων. Ελπίζουμε να τα προλάβουμε όλα μέχρι το τέλος του έτους, γιατί οι καθυστερήσεις στο ορισμό του ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για κρατικές ενισχύσεις και στην ηλεκτρονική διαλειτουργία με το Υπ. Ανάπτυξης έχουν «φορτώσει» το τελευταίο τρίμηνο του έτους.
ΕΡ: Ποιος είναι ο σχεδιασμός για το 2017;
Ο  μέχρι τώρα σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας προβλέπει ότι ο ΟΑΕΔ,  το πρώτο εξάμηνο του 2017, θα υλοποιεί προγράμματα απασχόλησης και κοινωφελούς εργασίας χρησιμοποιώντας εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους. Τα πρώτα από αυτά τα προγράμματα βρίσκονται ήδη σε φάση σχεδιασμού.
ΕΡ: Θα είναι έτοιμος ΟΑΕΔ εντός του Οκτωβρίου, όπως εσείς η ίδια έχετε προαναγγείλει να θέσει σε λειτουργία το πιλοτικό πρόγραμμα των 10.000 ωφελούμενων ανέργων, που θα μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας σε επιδότηση εργασίας για να δουλέψουν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα;
ΑΠ: Επειδή προηγείται το πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30-49 ετών, αυτό ίσως πάει λίγο πιο πίσω ώστε να μην συμπέσουν. Ωστόσο πολύ σύντομα το πρόγραμμα της μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επιδότηση εργασίας θα μπει στη φάση της υλοποιήσης.
ΕΡ: Μέσω του ΟΑΕΔ τους τελευταίους μήνες, έχουν προωθηθεί δυο προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που αφορούν προσλήψεις πάνω από 10.000 ανέργων σε 51 δήμους, θύλακες υψηλής ανεργίας. Παράλληλα ετοιμάζεται και το τρίτο πρόγραμμα που θα αφορά 23.000 ανέργους σε 274 δήμους. Πότε να το αναμένουν οι ενδιαφερόμενοι;
Θα πρέπει να περιμένετε τις ανακοινώσεις της αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας για το θέμα αυτό.
ΑΠ: Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η Αυτοδιοίκηση λόγω του χαρακτήρα της βρίσκεται κοντά στους πολίτες και αφουγκράζεται καθημερινά τις ανάγκες τους. Υπάρχουν άλλα προγράμματα που σχεδιάζετε να “τρέξετε” σε συνεργασία με τους δήμους και τις περιφέρειες;
ΕΡ: Όπως προανέφερα, έχουμε βάλει στην ουρά το πρόγραμμα επιχορήγησης των επιχειρήσεων των ΟΤΑ για την πρόσληψη μακροχρονίως ανέργων 55-67 ετών. Με την κα Αντωνοπούλου έχουμε συμφωνήσει να το τρέξουμε εντός του Νοεμβρίου.

ΕΡ: Έχετε ταχτεί πολλές φορές υπέρ της προάσπισης των κατώτατων μισθών στην Ελλάδα. Τι απαντάτε σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι η μείωση του κατώτατου μισθού θα ανοίξει νέες θέσεις εργασίας και θα μειώσει την ανεργία;
ΑΠ: Ο κατώτατος μισθός των νέων είναι ήδη κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως έχει αποφανθεί η Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης από τον Οκτώβριο του 2012, ενώ η αγοραστική αξία του κατώτατου μισθού για αυτούς που είναι 25 ετών και άνω είναι χαμηλότερη από αυτήν που είχε το 1981. Χρειάζονται και οι δύο μισθοί αναπροσαρμογή προς τα πάνω για να επιτελούν τον πρωταρχικό ρόλο του κατώτατου μισθού που είναι η προστασία από την ένδεια. Επιπλέον, σε οικονομίες όπως η ελληνική, όπου η οικονομική μεγέθυνση εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εγχώρια κατανάλωση, η δημιουργία θέσεων εργασίας τροφοδοτείται από τη δυνατότητα των εργαζόμενων, ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων, να προσθέτουν το εισόδημά τους στην οικονομία, τονώνοντας την καταναλωτική ζήτηση. Εξάλλου, οι οικονομικές δραστηριότητες ή επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη την περαιτέρω εξαθλίωση των φτωχών για να σταθούν στην αγορά και τον ανταγωνισμό είναι «παρασιτικές» και δεν έχουν μέλλον. Θα σαρωθούν στο πρώτο φύσημα του ανέμου, μαζί με τις θέσεις εργασίας. Τέλος, εάν μετά τη μείωση των μισθών κατά 28% κατά τη διάρκεια της κρίσης, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας δεν στηριχθεί στο εξής στην άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας, την ποιότητα και τη διαφοροποίηση των προϊόντων, τότε ούτε το αναπτυξιακό μοντέλο θα είναι βιώσιμο σε συνθήκες ανοιχτής στον διεθνή ανταγωνισμό οικονομίας.
ΕΡ: Τον περασμένο Ιούλιο είχατε εξαγγείλει τη δημιουργία call – center και νέου πόρταλ σχεδιασμένου για συσκευές τύπου tablet και smart phone. Ποια είναι η ανταπόκριση των πολιτών μέχρι σήμερα και ποιες ακόμη βελτιώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες σχεδιάζετε;
ΑΠ: Τα πρώτα συγκεντρωτικά στοιχεία του Σεπτεμβρίου μας έδειξαν ότι είχαμε 1.200.000 χρήσεις των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Οργανισμού, όχι από διαφορετικούς χρήστες απαραίτητα. Από την έναρξη λειτουργίας του νέου portal  τον Απρίλιο καταγράφουμε σταθερά αυξητική τάση χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Τάση που προσπαθούμε να ενισχύσουμε, καθώς μέσω του πόρταλ μας παρέχεται πρόσβαση στο σύνολο σχεδόν των υπηρεσιών του οργανισμού. Αλλά αυτό απαιτεί οι ίδιοι οι συναλλασσόμενοι να επιλέγουν και να αξιοποιούν την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση. Από την πλευρά μας τους ενημερώνουμε με κάθε ευκαιρία και ασφαλώς όταν ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους στα ΚΠΑ. Ως προς το call center μπορώ να σας πω ότι από την έναρξη λειτουργίας του τον Μάιο μέχρι αρχές Οκτωβρίου, είχε δεχθεί 59.372 κλήσεις επιπλέον των 13.664 κλήσεων που έγιναν στις απευθείας γραμμές των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. Η μέση διάρκεια των συνομιλιών με τα εξειδικευμένα στελέχη του call center του ΟΑΕΔ που παρέχουν πληροφορίες και οδηγίες στο κοινό είναι στα τρία λεπτά και 35 δευτερόλεπτα. Η προσπάθειά μας εστιάζεται στην μείωση του χρόνου αναμονής στην τηλεφωνική γραμμή που σήμερα εκτιμάται στα 25 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο.
ΕΡ: Οι παραπάνω αλλαγές γίνονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αναδιοργάνωσης του Επιχειρησιακού του Μοντέλου του ΟΑΕΔ, το οποιο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2016. Τι αλλαγές έχουν ήδη προχωρήσει και ποιες θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα;
ΑΠ: Οι αλλαγές που έχουμε υλοποιήσει στοχεύουν στην άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη, ο οποίος μπορεί να εξυπηρετηθεί και να ενημερωθεί είτε διαδικτυακά είτε καλώντας το 11320. Επιπλέον, στα μεγάλα ΚΠΑ του οργανισμού έχουμε εγκαταστήσει γραφεία υποδοχής του κοινού, με στόχο την επέκταση τους σε όλο το δίκτυο μας. Στο επόμενο διάστημα οι αλλαγές αφορούν την στήριξη και υποβοήθηση των ανέργων στην πορεία εργασιακής τους ένταξης. Με την πρόσληψη 360 συμβούλων εργασίας εντός του 2017 θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στους ανέργους υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ατομική ή ομαδική βάση, όπως συμβουλευτική και πληροφόρηση. Τέλος, ο ΟΑΕΔ επαναπροσδιορίζει τη σχέση του με τους εργοδότες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό μας, μέχρι το τέλος του έτους, σε κάθε ΚΠΑ θα υπάρχει ένας τουλάχιστον εργασιακός σύμβουλος εργοδοτών που θα ενημερώνει τις επιχειρήσεις και θα τις ενθαρρύνει να δηλώσουν στο portal τις όποιες κενές θέσεις εργασίας αλλά και τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης. Στόχος μας είναι να μπορούν, μέσω του πόρταλ μας, οι άνεργοι να αναζητούν ηλεκτρονικά επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις εργασίας, και οι εργοδότες να αναζητούν ηλεκτρονικά στο μητρώο ανέργων μας υποψηφίους για πρόσληψη. Εργαζόμαστε εντατικά για να βρούμε τα κατάλληλα κίνητρα που θα προσελκύσουν τις επιχειρήσεις ώστε να δηλώνουν τις κενές τους θέσεις στον ΟΑΕΔ. Εάν αυτό το αυτονόητο δρομολογηθεί σωστά και υλοποιηθεί, θα αποτελέσει «επανάσταση». Πρέπει να τρέξουμε γρήγορα, διότι έχουμε αργήσει μερικές δεκαετίες. 

aftodioikisi.gr:

Συνεχίζεται η δράση «Ανακυκλώνω ΚΑΠΑΚΙΑ. Βοηθάω – Κινούμαι» του Δήμου Περιστερίου


 
                                                                   

Με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζεται η περιβαλλοντική και κοινωνική δράση «Ανακυκλώνω καπάκια. Βοηθάω – Κινούμαι» του Δήμου Περιστερίου, με σκοπό τη συγκέντρωση καπακιών για την αγορά αμαξιδίων για άτομα που χρήζουν τέτοιας ανάγκης.
Ο Υπεύθυνος της δράσης, Δημοτικός Σύμβουλος Μπάμπης Δούναβης δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ευαισθητοποίηση των φορέων, συλλόγων και σωματείων της πόλης. 
Πρόσφατα, επισκέφθηκε τον 1ο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό, που τα μικρά παιδιά και παιδαγωγοί του παρέδωσαν μεγάλη ποσότητα από καπάκια με στόχο να προσφέρουν το χαμόγελο σε αυτούς που έχουν κινητικά προβλήματα.
Παράλληλα, ο κ. Δούναβης καλεί τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς της πόλης μας και φέτος να συμμετέχουν στη δράση, υπογραμμίζοντας ότι:  
"Αγαπημένα μας παιδιά, μαθητές των σχολειών της πόλης μας, όπως και την προηγούμενη σχολική χρονιά σας είχαμε δίπλα μας, έτσι και τώρα πάλι, θέλουμε τη συμμετοχή σας με απλές καθημερινές ενέργειες και πράξεις, που θα αποφέρουν όμως μια σπουδαία ανθρωπιστική βοήθεια. Από όσα μπουκαλάκια νερό, αναψυκτικό, γάλα και χυμό χρησιμοποιείτε, θα εξακολουθήσετε να συγκεντρώνετε τα καπάκια τους. Κάτι δηλαδή για σας τόσο απλό, αλλά για κάποιους όμως συνανθρώπους μας, έχει αποτέλεσμα καθοριστικά ωφέλιμο". 
Πρόκειται για μια δράση που δε χρειάζεται να ξοδέψουμε χρόνο και κόπο, απλά συγκεντρώνοντας τα καπάκια και σε εργάσιμες ώρες τα παραδίδουμε (σε εργάσιμες ώρες) στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, «Πράσινο σπίτι», (Αγ. Βασιλείου 62), όπου και γίνεται η διαλογή τους.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο της Δράσης και Δημοτικό Σύμβουλο Μπάμπη Δούναβη και στα τηλέφωνα 210-5701639, 693 2579880.

 > ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ: peristeri.gr - facebook.com/DimosPeristeriou -  twitter.com/Dim_Peristeriou