Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Ένα ακόμη Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ξεκινά στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Ιλίου