Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Ανακοίνωση του Δήμου Περιστερίου για το "Μητρώο Πολιτών"

                                                                        

Ο Δήμος Περιστερίου ενημερώνει τους δημότες ότι με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών από την 12η Ιανουαρίου 2018, ώρα 15.00 έως και την 21η Ιανουαρίου 2018, ώρα 15.00 (διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί η μετάβαση στο νέο πληροφοριακό σύστημα "Μητρώο Πολιτών"):
· Δεν θα διενεργείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στα Δημοτολόγια των Δήμων.
· Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να διενεργηθεί μόνο εγγραφή ανηλίκου σε οικογενειακή μερίδα.
· Δεν θα εκδίδονται βεβαιώσεις δημοτολογίου από τα ΚΕΠ.
· Σε εξαιρετικές και μόνο περιπτώσεις θα εκδίδονται πιστοποιητικά δημοτολογίου από το τμήμα δημοτικής κατάστασης στην έδρα του Δήμου (Κεντρικό Δημαρχείο - Πλατεία Δημοκρατίας).
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210.5701052, 050, 053, 054, 057, 058

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου